Přečetli jsme za Vás (otevřené přiznání z vlastních řad).

11.09.2015 09:36

V nakladatelství ARGO vyšla publikace známého amerického experta na národní 

bezpečnost Georgie Friedmana - m.j. i zakladatelem a šéfem soukromé

konzultační agentury trategic Forecasting, s názvem „Příštích sto let.“ Na str. 66 -

69 jednoznačně a bez skrupulí odhaluje jeden z cílů americké zahraniční politiky,

v jejímž  úvodu píše: „Spojené státy musely být připravené na pravidelné a  

nepředvídatelné intervence na celé euroasijské pevnině“ a uvádí Kuvajt,

Afghánistán, Irák. K tomu dodává: „…jednalo se přece jen o menší záležitosti. 

V Iráku použily Spojené státy armádu čítající 200 000 vojáků a bylo zabito

méně než 5 000 vojáků. To tvoří něco mezi 6-8% ztrát utrpěných ve Vietnamu 

a asi 1% ztrát ve 2. světové válce. Pro zemi,která čítá víc než čtvrt miliardy

obyvatel, je okupační síla tohoto rozměru triviální. A pokračuje: „Cílem těchto

intervencí nikdy nebylo něčeho dosáhnout - ať už byla politická rétorika jakákoli,

ale něčemu zabránit. Spojené státy chtěly zabránit stabilitě v územích, kde by

se mohla rozvinout nějaká nová velmoc. Jejich cílem nebylo stabilizovat, ale

d e s t a b i l i z o v a t. A jsme u jádra věci současné zahraniční politiky USA.

                                                                                       Zpracoval: Milan Peša