Přečetli jsme za Vás

11.12.2015 15:46

Na portálu “Novinky.cz“ byl 18. 11. 2015 zveřejněn rozhovor s respektovaným politolo­gem, ekonomem, publicistou a spisovatelem Petrem Robejškem, žijícím od r. 1975 v Německu. Rozhovor se dotýká současné migrační krize a přinášíme z něj některé zajímavé postřehy.

V úvodu říká:

„Západoevropské mocnosti se chovají tak, jako by měl právo na vstup do EU každý, v jehož zemi panují nepokoje. Pak je ale potenciál migrantů vícenásobně vyšší. Nejde již jen o „pár“ miliónů, nýbrž o stovky miliónů na celém světě. Odhadovat počty a připravovat občany na to, že budou muset přijímat migranty ve velkém počtu, to není úloha ani národních, ani evropských vůdců. Jejich povinností je v prvé řadě starat se o občany a stabilitu svých zemí.

Místo toho se chovají tak, jako by hodnotový a od něj odvozený právní systém Evropy platil všude na světě a jako by evropští občané měli globální odpovědnost za jeho uskutečnění, resp. důsledky neuskutečnění. Faktem ale je, že západní hodnoty, práva a také blahobyt patří v první řadě občanům tohoto kontinentu, kteří po léta tvrdou prací a disciplinovaností vytvářeli evropský civilizační projekt.

Jakási kosmická představa spravedlnosti a humanismu je sice teoreticky myslitelná, ale není v žádném případě realizovatelná. Není prakticky uskutečnitelné, aby si lidé z méně úspěšných společenských systémů ve statisících přicházeli do Evropy vyzvednout to, co jim chybí. A podle toho se musí evropské vlády chovat.

A v další části uvádí:

„Až Německo vyhlásí a hlavně prosadí stop stav, tak se s největší pravděpodobností ukáže, že migrantů obecně výrazně ubude. Potom se znovu potvrdí to, co se domnívám již od samého počátku migrační vlny, že totiž většina migrantů hledá především ekonomické výhody. Kdyby prchali opravdu o život, tak by totiž mohli zůstat kdekoliv na cestě do Německa.

Pozn.: tučné pasáže jsou zvýrazněny zpracovatelem                                    Zpracoval: Milan Peša