Přečetli jsme za vás

05.08.2016 07:24

V časopise REFLEX č.22/2016 je uveden článek pod názvem „Nezadržitelný demografický vzestup“ od Benjamina Kurase zabývající se některými pohledy na islámskou komunitu a její početní růst. Z článku vybíráme pasáž o meznících expanze islámských národů do neislámských zemí a změnách postojů jejich menšin:

„Do jednoho procenta celkové populace jsou v klidu, kulturně a jazykově přizpůsobivé, poslušné domorodých zákonů, neagresivní, vstřícné, snažící se nelišit od domorodého obyvatelstva a využívat jeho vzdělání. Jejich nepochybný gastronomický příspěvek domorodá společnost vítá a vnímá ho jako obohacení a zpestření. Fáze od jednoho do čtyř procent přináší postupně sílící tlak na domorodou společnost, aby tolerovala jejich odlišnost, troufaleji se zviditelňují odlišným oblékáním, rostoucím počtem restaurací, halal řeznictví, kulturních center a mešit. Vytvářejí vlastní čtvrti, které si přetvářejí v kopie islámských zemí, zavádějí islámské tradice, zvyklosti a zákony. Začínají veřejně islám propagovat pouličními stánky s literaturou, mediálním zviditelňováním, vstupem do politiky, médií, školství a vlivných profesí jako je policie a soudnictví, získáváním konvertitů, skupinovými motlitbami na ulicích. Kritiky čehokoli islámského obviňují z islámofobie, rasismu a xenofobie a přeměňují myšlení domorodé společnosti ke studu a pocitu viny za pomyslnou netoleranci. Vymáhají si zvláštní náboženská práva a výjimky ze všeobecných zákonů zakládáním vlastních soudů, praktikováním polygamie, genitálním mrzačení dívek. Pronikají do domorodé společnosti zaváděním halal stravy ve školách, nemocnicích a věznicích, vymáháním práv na modlitební přestávky v zaměstnání, zákazem prodeje alkoholu a podobnými.“

A v další části se autor věnuje jevům při dosažení hranice okolo 4%: „Jak se blíží čtyři procenta, přecházejí v útok na domácí kulturu a napadají ji jako degenerovanou, nemorální a vulgární. Veřejně se začínají hlásit k agresivním formám islámu a netají se cílem domácí kulturu zničit, ovládnout zem a nastolit právo šária. Od této fáze velení islámské komunity přebírají radikálové a integrované umírněnce umlčují. Domácí instituce a veřejný prostor už mají natolik přizpůsobený ke své podpoře, že občanská obrana začíná být nesnadná a nebezpečná, protože je domorodými institucemi potlačována.“

Poznámka k autorovi: Benjamin Kuras (nar. 1944 ve Zlíně) je spisovatel, dramatik, překladatel žijící ve Velké Británii, kam emigroval z Československa v r. 1968. Po r. 1989 publikuje také v řadě českých periodik, vyšlo mu několik knih také v češtině.

Vybral:Milan Peša