Předseda MěV KSČM ke výročím v měsící květnu 2011

09.05.2011 10:47

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

     je před námi měsíc květen, měsíc, který bývá vždy spojován s významnými událostmi jak domácími, tak mezinárodními. V májových dnech, kterým bezprostředně předchází výročí osvobození našeho města Rudou armádou, oslavíme společně svátek práce, 66. výročí konce II. světové války – nejkrvavější apokalypsy v dějinách lidstva. Letošní květen však bude i měsícem, ve kterém si připomeneme 90. výročí založení Komunistické strany Československa.

     V nastávajícím období se určitě setkáme s řadou nejrůznějších pohledů na činnost KSČ, v nichž budou vzpomenuty úspěchy, ale i osudové chyby, které stranu po dobu její existence provázely. I její samotné založení bylo výsledkem složitého procesu ovlivňovaného nejen situaci uvnitř, ale i mimo hranice Československa. České země a později Československo byly vždy v průsečíku zájmů mnohých metropolí a ne vždy v tomto vítězily zájmy pokroku, spolupráce a míru.

     V historii KSČ má dnešní KSČM zdroj poučení, zkušeností, inspirací, ale i varování. KSČ si prošla obdobími kapitalistického rozmachu, světové hospodářské krize, světové války a budování společnosti na nových politických a ekonomických základech. Na této cestě KSČ zažila vzestupy i pády, období rozmachu, důvěry a vítězství, zklamání i pádů. Jsem přesvědčen, že navzdory omylům i deformacím, kterých se KSČ dopustila, bude její činnost spojována zejména s bojem pracujících za lepší a spravedlivější společnost, proti fašismu a válce, za obnovu válkou zničeného hospodářství. Většina komunistů vstupovala do strany z hlubokého přesvědčení a se snahou být společnosti prospěšnými. Za to si i dnes zaslouží naše poděkování a hlubokou úctu. Je smutné, že tzv. „komunistické samozřejmosti“ jako bezplatné zdravotnictví, školství, potravinová soběstačnost, sociální jistoty, téměř nulová zadluženost země a řada dalších jsou po téměř 22-ti letech v nových poměrech pouhou vzpomínkou z oblasti sci-fi. Je jen na KSČM samotné, jejích orgánech, funkcionářích a členech, jaká dokážou z oné historie vyvodit poučení, jak dokážou pokrokové myšlenky přetvářet v úsilí o sociálně spravedlivou společnost.

     V Ostravě si 90. výročí založení KSČ připomeneme společně s občany dne 19. května od 16.00 hodin v areálu Zámku v Porubě komponovaným pořadem Statise Prusalise k 90-ti letům komunistů v českých zemích, na který Vás tímto srdečně zvu. 

                                                                              Oldřich Jakubek

předseda MěV KSČM Ostrava

 

Diskusní téma: Předseda MěV KSČM ke výročím v měsící květnu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek