Přístupy KSČM k současnému světovému a evropskému systému bezpečnosti

04.01.2012 13:39

 

Závěrečný materiál „Přístupy KSČM k současnému světovému a evropskému systému bezpečnosti“ shrnuje aktuální názory KSČM na současnou bezpečnost a systém bezpečnosti světa a Evropy. Materiál je předkládán na základě usnesení 35. schůze VV ÚV KSČM ze dne 14. 1. 2011 a 42. schůze VV ÚV KSČM ze dne 15. 7. 2011. Přístupy jsou, vedle analýzy situace, návrhem alternativy KSČM k bezpečnostním systémům světa
a Evropy. V tomto smyslu představují jeden z kroků plnění závěrů VII. sjezdu KSČM a základ pro tvorbu politiky KSČM v oblasti mírové, zahraniční, bezpečnostní a obrané oblasti pro VIII. sjezd KSČM.

 

·         Za základní východiska takového přístupu v Evropě KSČM považuje:

1.      orientaci na celoevropské řešení s důrazem na překonání pokračujícího faktického rozdělení Evropy;

2.      bezpečnost na evropském kontinentě musí být kolektivní (nedělitelná), rovná pro všechny zúčastněné státy.

 

·         Konstatujeme-li, že NATO je ve slepé uličce, pak existují z pohledu KSČM pouze dvě možnosti existence (neexistence) NATO.

1.      Procesně a postupně nahradit NATO systémem celoevropské bezpečnosti.

2.      Alianci jako takovou zrušit a rozpustit (což nevylučuje princip celoevropské bezpečnosti a navíc jde o dlouhodobý strategický cíl KSČM).

·        Ponechat NATO v současné podobě, zejména v roli garanta bezpečnostního systému Evropy a zejména světa, nebo dokonce připustit jeho další rozšiřování je pro zahraniční a bezpečnostní politiku KSČM nepřijatelné!

Na základě mnohaletých poznatků lze postupně navrhovat a prosazovat:

-          omezení vlivu NATO

-          vystoupení naší země z vojenských a bezpečnostních struktur NATO

-          konečné zrušení a rozpuštění NATO

-          posílení autority mezinárodního práva

Oldřich Jakubek, předseda MěV KSČM Ostrava, člen MS KR KSČM

převzato ze Zpravodaje MěV KSČM Ostrava č. 1/2012

Poznámka správce této internetové stránky Jana Jančury:

Paradoxní je, že k vystoupení z OSN a NATO vyzývá v probíhajících primárkách kandidát Ron Paul na prezidenta USA za republikánskou stranu. To jen dokládá, že pravice v USA chce mít z NATA i OSN svůj nástroj na ovládání zbytku světa a pokud tomu tak není, tak "uraženě" z těchto organizací chtějí odejít. Pokud bude chtít Evropa hájit své zájmy, bude si muset vybudovat vlastní bezpečnostní systém a samozřejmě usilovat o posílení mezinárodní bezpečnsoti.

Diskusní téma: Přístupy KSČM k současnému světovému a evropskému systému bezpečnosti

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek