Prohlášení odborové organizace Úřadu práce ČR KoP Litoměřice a Ostrava

25.01.2012 15:19

 

Členové odborové organizace ÚP ČR KoP Litoměřice a Ostrava jsou silně znepokojeni tím, co se od ledna 2012 děje na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. Přestože, jak pan ministr Drábek, tak další čelní představitelé MPSV a Úřadu práce ČR v médiích neustále tvrdí, že stav je naprosto standardní, zaměstnanci vykonávající práci pro tento resort jsou naprosto opačného názoru. Situace na pracovištích ÚP ČR je od dubna 2011, kdy tento superúřad vznikl, naprosto nestabilní. Instituce, která víc než 20 let zajišťovala služby zaměstnanosti a od roku 2004 i agendu státní sociální podpory, je naprosto v troskách. Od dubna v podstatě nejsme schopni řádně naplňovat cíle, které tento úřad ze zákona má. Vznikem tohoto úřadu se prioritou staly naprosto jiné věci, než je poskytování služeb klientům, kteří jsou ve většině případů v obtížné sociální situaci. Centralizovaným vedením nedošlo ke zjednodušení výkonu státní správy, ale naopak k obrovskému rozvratu fungování veškerých činností, které má tento úřad zajišťovat. Naším zaměstnavatelem nejsou zajištěny základní podmínky pro možnost řádného výkonu služeb pro veřejnost.
Již v srpnu loňského roku jsme důrazně upozorňovali na to, že MPSV svými kroky rozbíjí bez problému fungující instituci, že důvodem připravované sociální reformy nejsou úspory a zájmy občanů, ale zájmy vedoucích představitelů MPSV. V té době jsme reálně zažívali pouze přípravu na zásadní změny, které měla reforma přinést. Již v té době byla situace na našich pracovištích velice tragická – snižování platů, propouštění, zcela nejasná představa o dalším vývoji, rozvrat všeho do té doby fungujícího, změny ze dne na den.
Od ledna letošního roku však zažíváme sociální reformu „v přímém přenosu“. Naše pracoviště již opustila pěkná řádka odborníků, kteří své práci rozuměli, většina z důvodu nadbytečnosti, jiní již prostě nemohli snést to, co se na úřadech práce děje. Přesto, že většina zaměstnanců upozorňovala ať otevřeně, či skrytě (ze strachu ze ztráty zaměstnání) na to, že plánované změny nemohou přinést slibované úspory a už vůbec ne zefektivnění vykonávaných činností, málokdo byl ochoten nám naslouchat. V těchto dnech se však nejhorší scénáře naplnily. Přechodem činností, které dříve zajišťovaly městské úřady, se situace, která byla již v loňském roce těžko udržitelná, ještě zhoršila a dnes skutečně dochází k tomu, že je reálně ohrožena nejenom výplata dávek vyplácených v minulosti úřadem práce, ale i dávek hmotné nouze a příspěvků pro občany zdravotně postižené.
Od ledna jsou zaměstnanci ÚP ČR nuceni pracovat s aplikacemi, které nesplňují základní předpoklady pro řádnou administraci činností, které má tento úřad zajišťovat. Spuštění těchto programů nepředcházel testovací provoz, zaměstnanci nebyli řádně proškoleni. Chyby těchto aplikací jsou odstraňovány „za pochodu“, ale ani po třech týdnech od spuštění není možné s programy řádně pracovat. Jsou objevovány chyby, které jsou naprosto zásadní a zjišťujeme, že funkce, které jsou naprosto nezbytné pro řádný pracovní výkon, aplikace ani neobsahují, neboť nebyly naším zaměstnavatelem od tvůrců aplikací ani požadovány. To již samo o sobě svědčí, jakým způsobem a jací odborníci celou sociální reformu připravovali. Pravděpodobně se nikdo dostatečně nezajímal o to, jak zajišťování agend na ÚP probíhá.
Jediným zájmem MPSV pravděpodobně bylo nasazení aplikací v co možná nejbližším termínu bez ohledu na to, co to způsobí. V zájmu koho probíhá reforma tak překotně je otázkou, ale zájem občanů to rozhodně není. Konkrétní popis, s jakými programy a v jakých podmínkách jsme dnes nuceni pracovat, je k nahlédnutí v příloze („Reakce zaměstnanců z celé ČR na aplikaci a nefunkčnost programů“).
Naším zaměstnavatelem nejsou zajištěny základní pracovní podmínky. V zájmu toho, aby veřejnost neměla důvod ke kritice nového systému, jsou zaměstnanci nuceni pracovat nad rámec stanovené pracovní doby, o víkendech a v případě výplaty dávek v hotovosti i bez dostatečného bezpečnostního zajištění. Řízení činností probíhá naprosto chaoticky, není zajištěn servis v oblasti řádného proškolení, technické podpory a časového prostoru pro plnění pracovních úkolů.
Zaměstnanci jsou vystaveni obrovskému psychickému tlaku, kdy se na jedné straně snaží vyhovět klientům a na straně druhé k tomu nemají dostatečné prostředky. Bohužel jsou to oni, kteří stojí tváří v tvář občanům a mnohdy nejsou schopni adekvátně odpovídat na jejich dotazy, protože ani samo MPSV odpovědi na jejich dotazy nezná. Kuriózní situace, které nastávají na videokonferencích, jsou naprosto neuvěřitelné. Jsou podávány informace, které jsou vzápětí měněny, na spoustu dotazů nedostáváme odpovědi vůbec a odpovědi typu „toto se ještě řeší“ jsou již pověstné. Klientům ale dost dobře nemůžeme odpovídat, že se něco teprve řeší, když jsou panem ministrem neustále ujišťováni, že vše probíhá naprosto bez problémů a informace o nefunkčnosti systému jsou pouze výmyslem.
Naprosto kuriózní je fakt, že přestože je sociální reforma realizována tímto tristním způsobem, jsou náměstkům pana ministra vypláceny statisícové odměny. Za co? Snad ne za to, že se sociální systém hroutí? Jak je možné, že za tak špatně odvedenou práci je ještě vyplacena odměna? Z výše uvedených důvodů se obracíme jak na představitele MPSV, GŘ ÚP ČR, poslance a prezidenta ČR, tak i na média.
Žádáme, aby byly zaměstnancům zajištěny adekvátní podmínky pro plnění jejich pracovních úkolů (funkční agendové aplikace, které budou na úrovni těch, se kterými jsme pracovali do konce roku 2011, řádné proškolení, jasná metodika). Pokud není možné zajistit funkčnost nových aplikací, žádáme, aby byl Ministerstvem práce a sociálních věcí zajištěn návrat k původnímu softwaru, který je schopen zajistit řádnou výplatu dávek.
Dále žádáme, aby byl z důvodu neudržitelné situace na pracovištích zajištěn jak antikonfliktní tým pro klienty, tak psychologická pomoc pro zaměstnance, kteří jsou na pokraji psychického zhroucení. Tragické případy, které vyústily v těžké zdravotní problémy a dokonce i úmrtí na pracovišti, svědčí o tom, že situace je opravdu kritická. V souvislosti s již běžícím a i nadále plánovaným vyplácením v hotovosti žádáme o zastavení těchto praktik a omezení pouze na výjimečné případy v řádech tisíců korun. Jsme nuceni trvat na splnění těchto základních podmínek pro řádný výkon státní správy, která je úřadům práce svěřena. V opačném případě jsme rozhodnutí řešit celou věc podáním trestního oznámení pro ohrožení výkonu státní správy a oslovením pana prezidenta s žádostí o odvolání ministra práce a sociálních věcí z důvodu rizika zhroucení sociálního systému České republiky.

Zdroj: Občanské sdružení ProAlt www.proalt.cz

Diskusní téma: Prohlášení odborové organizace Úřadu práce ČR KoP Litoměřice a Ostrava

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek