Prohlášení účastníků schůze městské organizace Klubu Českého pohraničí

11.12.2015 15:45

Prohlášení

účastníků schůze městské organizace Klubu Českého pohraničí

Václava Soukupa v Ostravě, konané 26. 11. 2015.

Po diskusi k současné vnitropolitické a mezinárodní situaci, bylo přijato následující stanovisko:

Odmítáme:

-         Nedomyšlenou migrační politiku vlády ČR a EU

-         Účast ČR a AČR v „misích“, které pod rouškou demokracie a ochrany tzv. lidských práv nesou hlavní zodpovědnost za současnou humanitární katastrofu afrických a arabských zemí (Sýrie, Libye, Irák, Afghánistán a další)

-         Být spojenci militantní politiky USA a NATO, které si osobují právo ekonomickým nátlakem a vojenskou sílou určovat lidu jiných zemí, dnes Sýrii, koho si mají volit za svého prezidenta

Protestujeme:

-         Proti nehorázně arogantnímu, až protektorskému jednání velvyslance USA v ČR Shapira při vměšování do kompetencí prezidenta a státu ČR

-         Proti hanebné a trapně neobjektivní úrovni současného oficiálního veřejnoprávního zpravodajství, zejména ČT

-         Proti záměru vedení města Brna, jmenovitě primátora Vokřála z Hnutí ANO, poskytnout Veletržní areál pro konání Srazu Sudetoněmeckého landsmanšaftu

-         Proti pokrytectví vrcholných politiků obviňujících prezidenta Zemana z podpory fašistických tendencí, kteří jsou současně členy vlády ČR podporující ukrajinskou vládu nastolenou krvavým fašistickým Majdanem

Vyjadřujeme podporu:

-         Prezidentu Miloši Zemanovi za jeho osobní a politickou statečnost při obhajobě a prosazování národních zájmů ČR v domácí i zahraniční politice

-         Politice Ruské federace a prezidentu Vladimíru Putinovi při řešení ohnisek mezinárodního napětí a situací ohrožujících světový mír a pokrok

Žádáme Vládu ČR a Parlament ČR, aby se těmito skutečnostmi a náměty zabývali, neboť jsme přesvědčení, že stejné, nebo podobné názory sdílí většina občanů České republiky.

Účastníci schůze