Průzkum STEM potvrzuje obecné velké zklamání většiny občanů s činností koaliční vlády.

17.06.2011 10:35

Průzkumy STEM provedené ve dnech 2.-9. 5. 2011 na vzorku 1219 respondentů potvrzuje obecné velké zklamání většiny občanů s činností koaliční  vlády "rozpočtové zodpovědnosti a boje proti korupci":

 

Podle průzkumu STEM "Jak voliči po roce hodnotí svou volbu do poslanecké sněmovny" nepovažuje přibližně každý čtvrtý volič svou loňskou volbu do sněmovny za správnou. Hlavně se to týká voličů ODS a TOP09. Naprosto zklamání jsou voliči VV, kde své volby lituje tři čtvrtiny. U voličů KSČM a ČSSD nepovažuje za správné jen 5% voličů.

Růst sociálního napětí potvrzuje průzkum STEM "Názory občanů na napětí mezi sociálními skupinami u nás". Dvě třetiny občanů označuje napětí mezi bohatými a chudými a mezi vedením podniků a zaměstnanci za silné. Méně často lidé registrují silné napětí mezi lidmi s různými politickými stranami (53%), mezi mladými a starými lidmi (42 %) a mezi městem a venkovem (27 %). Celkově vnímají silné napětí častěji lidé s nižším vzděláním, hůře materiálně zajištění a občané orientovaní politicky spíše doleva.

Z průzkumu STEM "Názory veřejnosti na ČSSD jako hlavní opoziční stranu v zemi" vyplývá, že ČSSD vykonává roli opozice celkem dobře. Tři pětiny (61 %) lidí se domnívají, že ČSSD dobře vykonává roli opozice vůči vládě. Pouze necelá polovina (46 %) občanů je však přesvědčena, že stínová vláda sociálních demokratů má již nyní připravena opatření, jimiž by řešila největší problémy naší země.

Naprosté znechucení (99%) se současnou politikou dokládá průzkum STEM Důvody, které vedou k nerozhodnosti voličů a k neúčasti ve volbách.Lidé, kteří aktuálně nevědí, koho by volili, nebo účast ve volbách odmítají, jsou zklamáni politikou a chováním politiků. Značná část těchto lidí ovšem na politiku a na volby nerezignuje úplně. Přibližně třetině(35 %) z nich není politika zcela lhostejná, a zároveň účast ve volbách zásadně nevylučují.

Diskusní téma: Průzkum STEM potvrzuje obecné velké zklamání většiny občanů s činností koaliční vlády.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek