Řeči po hospodách nic nevyřeší

05.05.2011 17:29

Rozhovor Haló novin s Milanem Štěchem (ČSSD), předsedou Senátu Parlamentu ČR
 

Před měsícem vypukla dosud největší krize vládní koalice od vzniku současné koaliční vlády ODS, TOP 09 a strany Věci veřejné.

Jak vnímáte vyústění této krize, jak nám je předvedly vládní strany?

Použiji zde známé rčení, kdo s čím zachází, tím také schází. Začalo to tím, že volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 byly významně ovlivněny velmi neseriózní až lživou kampaní ve prospěch současných koaličních stran. Občané byli »masírováni« lží o tom, že hrozí nebezpečí, že by se Česká republika kvůli schodku veřejných rozpočtů mohla ocitnout ve stejné krizi jako Řecko, bude-li po volbách ustavena vláda, vedená tehdejším předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem. Jenže pravicově orientovaná média již neinformovala o tom, že to byla bývalá Topolánkova vláda, která snížením daní firmám a bohatým občanům snížila příjmovou část státního rozpočtu, a tím napomohla vytvoření velkého deficitu státního rozpočtu. Mimochodem, řeckou krizi rovněž zavinily bývalé řecké pravicové vlády.

A jak vznikla vládní krize? MF Dnes učinila »zásadní« objev, že strana Věci veřejné byla vytvořena jako podnikatelský projekt bezpečnostní agentury ABL s cílem získat vstupem do politiky ještě větší moc a finanční prostředky. Článek MF Dnes byl zveřejněn v době, kdy se to někomu hodilo a byl účelově zneužit.

Proč byl zrovna zveřejněn v tomto okamžiku? Hlavním důvodem vypuknutí vládní krize byl, podle mého názoru, boj o ministerstvo vnitra. Na vedení ODS vyvíjeli tlak »kmotři« z regionů, kteří měli strach, že ODS ztrácí kontrolu nad ministerstvem vnitra. Byla zde vidět i ruka bývalého ministra vnitra Ivana Langera a předsedy klubu ODS ve sněmovně Petra Tluchoře. Vedlejším efektem mělo být i vážné varování straně Věci veřejné, aby véčkaři nekomplikovali přijetí vládních »reforem«, které prosazují ODS a TOP 09. Pokud se ODS a TOP 09 mezi sebou někdy střetnou, jde o podíl na pomyslné kořisti, tj. na další privatizaci veřejných služeb. Myslím si, že souboj o toto sousto bude koaličním špičkám dělat velké problémy i v dalším období.

Poslední průzkumy veřejného mínění ukazují, že levice by získala výraznou převahu v Poslanecké sněmovně a vládní strany by utrpěly značné ztráty. Není to hlavní důvod toho, že vláda ustála hlasování o nedůvěře vládě?

Kdyby nyní došlo k volbám, nedopadlo by to pro vládní koalici dobře. To je to, co vládní strany stmeluje a proč vláda nechce předčasné volby. Zájem vládních stran je zřejmý - získat pro spřátelené finanční skupiny a firmy co největší podíl při získávání státních a veřejných zakázek. Kdyby koalice ztratila volbami kontrolu nad sněmovnou, hůře by plnila své závazky vůči těmto vlivovým skupinám. Vládní koalice neustále jako kolovrátek opakuje svoji »pravdu«, že má za cíl dostat veřejné rozpočty do lepší kondice. Ale to není pravda. Jinak by přece její představitelé nenavrhovali další omezování příjmů do veřejných rozpočtů. Pouze se chtějí dostat k privatizaci veřejného sektoru a zajistit si tak nové zisky v oblasti, která není dosud úplně v soukromých rukou. K vytváření tlaku na tuto privatizaci jim slouží neustálé snižování příjmů veřejných rozpočtů, což zdůvodňují tím, že veřejná správa nepracuje efektivně a je nutné ji privatizovat.

Občané se ptají, jak se mohou zbavit této vlády, která škodí České republice. Poradíte?

Jsme rok po volbách do sněmovny. Vláda se bude snažit, aby u moci vydržela další tři roky, tedy do příštích řádných voleb. Jedinou možností, jak vyměnit vládu, jsou tedy předčasné volby, ale cesta k nim není jednoduchá. Občané by se měli zapojit do akcí občanských iniciativ, odborů a opozičních politických stran. Zapojit se do petičních akcí, demonstrací, případně i stávek. Jedině tak může občanská společnost dát veřejně a zároveň i hlasitě najevo, že s touto vládou nesouhlasí a že odmítá její tzv. reformní kroky. Byť by vláda na tyto akce formálně nereagovala se zdůvodněním, že se jí netýkají, nebyla by to pravda. Situace občanské neposlušnosti zneklidní každou vládu. Lidé by měli aktivně dát najevo, co si myslí. Řeči po hospodách nic nevyřeší.

O »masáži« našich občanů prostřednictvím pravicově laděných médií jsem se zmínil. Jak to vidíte vy?

Velká část médií u nás hraje zvláštní hru. Je-li jasné, že pravicová vládní koalice opět zklamala a že se vynořil další skandál, tato média tvrdí svým čtenářům, že zklamala celá politická scéna, nejenom pravice. A tvrdí, že celá politická scéna je špatná. Zahrnuje do toho i politiky z řad levice – ČSSD a KSČM. Je to velmi nebezpečná hra. Cílem je odradit lidi od požadavku na předčasné volby. Myslím si, že obecní zastupitelstva pracují dobře a rovněž i krajská zastupitelstva a krajské úřady, přestože je vláda dusí tím, že jim ukrajuje finanční prostředky. Funguje i úřad prezidenta republiky, byť mám k jeho činnosti řadu výhrad. Ukazuje se, že díky většině, kterou v Senátu získala ČSSD, i Senát plní svoji státotvornou roli. Pouze pravicově orientovaná média, nemají-li po ruce nějaké skandály, na jejichž základě by nás mohla pomlouvat, raději o nás nepíší.

Pokud jde o Poslaneckou sněmovnu, opozice se snaží být rovněž státotvornou silou. Ale početní převaha vládní koalice opozici nedává příliš velký prostor. Jsme svědky toho, že se vládní koalice díky své většině snaží opozici převálcovat.

Pravicově laděná média vyzývám, ať jasně a zřetelně pojmenovávají příčiny chování vládních koaličních stran a ať neházejí všechny politiky »do jednoho pytle«. Když má problémy pravice, tak se řekne, že všichni politici mají problém. Ale když má náhodou problém levice, řekne se, že ČSSD, či KSČM mají tento problém. Jde o hru médií, kterou ještě někteří občané neprohlédli a nechávají se tím zmást. Pokud ve společnosti platí, že je-li viník jakékoliv nepřístojnosti pojmenován a případně i potrestán, mělo by toto platit i ve vysoké politice.

převzato z Haló novin

Diskusní téma: Řeči po hospodách nic nevyřeší

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek