Relax na raftech 2016

05.08.2016 07:26

Sobotní probuzení bylo ještě ve znamení včerejší remízy mezi naší fotbalovou reprezentací a Chorvatském. Uvidíme, jak dopadne dnešní mač s vodním živlem a počasím při dalším ročníku „Relaxu na raftech“. Po poslední kontrole potřebných věcí vyrážíme se synem na nádraží. Cestou vyzvedneme první účastníky a říkám si fajn, prvních osm lidí. Ve vlaku potkáváme další tři. Pomalinku to přibývá, ale ostatní mají přijet vlakem až za hodinu. Po patnácti minutách volné chůze z nádraží v Háji ve Slezsku, přicházíme na místo nalodění. Nemilé překvapení, čeká nás na místě pouze kameraman, který má akci zdokumentovat. Kde jsou čluny, vybavení, snad to nebude průšvih. Nebyl, do pěti minut přijíždí majitel půjčovny a hned je vidět profesionalita a rychlost přípravy. Ono nafoukat čtrnáct raftů, není žádná sranda, ale kompresory fungovaly skvělé a vše šlo jak po drátku. Po deváté hodině přijíždí Kateřina Konečná. Když jsem jí přivítal a ukázal nachystané čluny, tak se jenom nevěřícně zeptala, jsou-li všechny pro nás. Povídám, právě přijel vlak, tak jenom sleduj silnici a uvidíš tu hordu lidí, co se tady přiřítí. Pohled to byl opravdu neskutečný. Sešlo se nás necelá stovka a byli to sympatizanti z celého kraje. Přijeli lidi z Krnova, ale také z Českého Těšína.

 

Nastoupila ta nejnáročnější chvíle fasování vybavení. Každý účastník obdržel záchrannou vestu a pádlo. Proběhlo malé školení a po něm poděkování všem sponzorům, k těm se ještě vrátím. Dostat čtrnáct raftů na vodu, nebyla žádná sranda, ale po půl hodině se to zdárně podařilo. Bylo více vody než minulý rok a nepodařilo se udržet v prostoru pod splavem, kde jsme začínali. Čtrnáct lodí na řece Opavě, je opravdu velké množství, které se tady často nevidí, takže kolemjdoucí a diváci na mostech měli co sledovat. Ozývalo se správné vodácké ahoj a všichni měli skvělou náladu. Na trase jsme měli tři zajímavé body. Jako první byl splav v Jilešovicích, který je nesplavný, protože vodu nám tam z řeky odebírá malá elektrárna a tak mnozí přenášeli rafty po břehu. Zkušenější věděli, že mohou připlout ke sportovní propusti a zde stačilo čluny jenom popostrčit. Druhý splav, v Děhylově, u Hlučínského jezera, si užili všichni. Zde je opravdu funkční sportovní propusť a mnozí zažili splutím nádherný zážitek. Třetí místo, byla zastávka v loděnici, kde jsme se občerstvili a připravili na závěr plavby.

Poslední úsek, který vede rekreační oblastí řeky Opavy, byl již odpočinkový. Možnost relaxovat a kochat se přírodou, byl pro mnohé neuvěřitelný zážitek. Všichni zúčastněni, po příjezdu do cíle v Třebovicích, litovali, že je již konec. Navzájem si vyprávěli své zážitky a domlouvali se na účasti při dalším ročníku. Pro mě skvělý pocit, že akce splnila svůj úkol. Potěšila spoustu lidí a ti již dneska ví, že na naše akce přivedou další své známé a kamarády. S mnohými se uvidíme na dalších akcích v průběhu celého roku, které pořádáme. Nadarmo jsme nezaložili Klub mladých a Výletní klub. Nejčerstvější přírůstek, je rozjíždění Dětského klubu, jehož součástí bude i dramatický kroužek. Musím poděkovat všem členům Komise mládeže MěV KSČM Ostrava za jejich práci a nakonec je třeba vyzdvihnout sponzory, protože bez nich nelze uspořádat žádnou takovouto nákladnou akci. Je zde vidět to propojení, protože jako první jsou odbory z BorsodChem MCHZ s.r.o., poslanci KSČM a to Kateřina Konečná z EP, René Číp a Leo Luzar z PS Parlamentu ČR, kluby zastupitelů za KSČM města Ostravy a obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Ostrava-Poruba. Přispěli také krajští zastupitelé, náměstek hejtmana Ivan Strachoň, zastupitel a starosta Ostravy-Michálkovice Martin Juroška, zastupitel Jiří Hurta, asistent poslance Jan Kotala a moje maličkost. Za sebe a všechny zúčastněné, chci všem sponzorům poděkovat, protože jejím přispěním nebylo zapotřebí tuto akci financovat z rozpočtu Komise mládeže a tím pádem mohou a budou tyto prostředky využity na další akce, které budeme pořádat.

Martin Mařák, předseda komise mládeže MěV KSČM Ostrava