Říjnové zasedání Zastupitelstva města

31.10.2019 12:37

Deváté zasedání Zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se konalo dne 16. října 2019. Na programu jednání bylo 49 materiálů. V úvodu při projednávání bodu Informace o činnosti orgánů města zazněla kritika, jak špatně vypadal pozemek pronajatý na Oktobeerfest po skončení akce. Pozemek za Karolinou vlastněný městem byl rozježděný a rozbitý. Zastupitelé se ptali, kdo a za čí peníze úpravu pozemku zaplatí. Byli jsme ujištěni, že pronajímatel uvede vše do původního stavu. Kritika zazněla i na umístění nové příspěvkové organizace Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA). Místo aby MAPPA využila některý z neobsazených nebytových prostor města, pronajala si cizí prostory na ulici Nádražní. Všichni naši zastupitelé byli od začátku proti zřízení této příspěvkové organizace. V dalším bodě jednání na dotaz na cenu jízdenek primátor připustil, že vedení připravuje zdražování jízdného. Konkrétně jednorázových jízdenek. KSČM neustále bojuje za nulové jízdné minimálně pro děti do 15 let a naráží na odpor vedení města. Z dalších bodů jednání bych ještě zmínil schválení žádosti o dotaci na sportovní halu v Nové Bělé, kde máme úspěšného starostu za KSČM Lumíra Bahra. Zastupitelstvo také projednalo právo zřídit stavbu u vznikajícího projektu „Městečko bezpečí“. K bodu vystoupil s. Babka a připomněl, že projekt vznikal za účasti našich krajských zastupitelů a vyjádřil za klub KSČM projektu podporu. V závěru jednání způsobil rozruch občan, který se v bloku dotazy občanů ptal primátora na osobní otázky z jeho života a primátor tyto dotazy bez odpovědi rázně ukončil.

 

                                                                                                      Ing. Vít Macháček, člen ZMO za KSČM