Schodek rozpočtu ČR za 1.-9. měsíc letošního roku je vyšší než plánovaný!!

03.10.2011 21:12

Podle pokladní zprávy Ministerstva financí je schodek rozpočtu ČR za 1.-9. měsíc letošního roku. vyšší než plánovaný a je i vyšší než schodek za stejné období loňského roku, Hlavní příčinou jsou nižší rozpočtové příjmy.

Plánovaný schodek za  1.-9./2011 byl  měl činnít 101 mld. Kč, ve skutečnosti dosáhl 105 mld. Kč, což je o 4 mld. Kč více než plán. V minulém roce  činil schodek za  1.-9./2010 100 mld. Kč, což je o cca 5 mld. Kč méně než v letošním roce. Saldo rozpočtu tedy meziročně vzrostlo o 5,6%!

Na neplánované nárustu schodnu mají největší zásluhu nižší rozpočtové příjmy. Ty měly dosáhnout  za  1.-9./2011 celkem 802 mld. Kč, ve skutečnosti bylo vybráno pouze 742 mld. Kč, což je o 60 mld. méně, než se plánovalo. Nižší než plánovaný výběr je u výběru DPH (o 6 mld. Kč) , spotřebních daní (3 mld. Kč) a daní vybíraných od fyzických osob (12 mld. Jč). Nižší jsou rovněž transfery z rozpočtu EU (o 40 mld. Kč), což je jednoznačně špatná vizitka vlády.

Výdaje za za  1.-9./2011 měly činit 903 mld. Kč, ve skutečnosti jsou jen 847 mld. Kč, tj. jsou cca. o 56 mld. Kč nižší. Velký podíl na nižších výdajích mají nižší výdaje na platy zaměstnanců ve veřejném sektoru (o 10 mld. Kč), nižší transfery příspěvkovým organizacím (o 8 mld. Kč) a nižší platby na úhradu státního dluhu (o 11 mld. Kč).

Je málo pravděpodbné, že se do konce roku podaří vládě  výpadek příjmu dohnat. a naopak udržet na nižší než plánované úrovni výdaje na platy zaměstnanců veřejného sektoru. Celkový schodek za tento rok může tedy být o dost vyšší než je plánovaných 135 mld. A to je v letošním roce ještě pořád příznivý vývoj HDP!¨Pro příští rok 2012 se předpokládá podstaně méně příznivý vývoj HDP, což je pro naši  vládu špatná vyhlídka na proklamované snížení schodku na příští rok ve výši 105 mld. Vždyť tento schodek dosáhla ČR již za letošní leden až zaří !!

Proto lze velmi reálně předpokládat, že vláda ještě tento rok zvýši vyšší sazbu DPH pro příští rok na 19% a pro rok 2013 ještě více.

Jančura Jan, Ostrava-Poruba

 

Diskusní téma: Schodek rozpočtu ČR za 1.-9. měsíc letošního roku. je vyšší než plánovaný!!

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek