Setkání mladých členů a sympatizantů KSČM.

02.07.2017 14:01

Ve dnech 16. - 18. 6. 2017 se čtyřčlenná delegace z MS kraje ve složení Jan Kotala, Jan Havelka (oba MěV Ostrava), Tomáš Židek (OV Frýdek-Místek) a Albert Kukol (OV Nový Jičín) zúčastnila „Celorepublikového setkání Komisí mládeže KSČM“ v Březové u Karlových Varů. Na programu setkání byla beseda s předsedou strany V. Filipem, s regionálními politiky z KV kraje, s místopředsedy J. Skálou a J. Dolejšem. Dále europoslancem J. Kohlíčkem, s H. Grofovou z mediálního úseku ÚV KSČM nebo předsedou Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd F. Kovandou.

 
 

V sobotu delegace navštívila centrum města Karlových Varů včetně prohlídky monumentálního bronzového pomníku německého filozofa, politického myslitele a revolucionáře Karla Marxe (1818-1883) od karlovarského sochaře Karla Kuneše z roku 1988 stojí v parku proti ruskému konzulátu v ulici Petra Velikého na Zámeckém vrchu na západním okraji města Karlovy Vary.

Krom zajímavých odborných přednášek na různá témata se zde měli všichni účastníci možnost seznámit s jinými mladými soudruhy z celé ČR, získat nové informace a navázat přátelské kontakty s podobně přemýšlivými lidmi.

Při cestě domů ze setkání všichni projevili spokojenost, že se této akce mohli zúčastnit a tuto akci hodnotili velmi pozitivně. Hlavní pozitivum delegace vidí v tom, že mladým není lhostejná budoucnost a nebojí se říct své názory nahlas!

Komise mládeže MěV KSČM Ostrava