Setkání vedení MěV KSČM s dlouholetými a nejstaršími členy strany MěO KSČM Ostrava

02.06.2021 17:15

Dne 14. 5. 2021 se uskutečnilo v sídle MěV setkání vedení MěV KSČM Ostrava s dlouholetými a nejstaršími členy u příležitosti 100. výročí založení komunistické strany. Počet hostů byl omezen především v důsledku protiepidemických opatření. V úvodu předseda MěV KSČM Ostrava s. Juroška přivítal přítomné hosty a poděkoval jim za jejich dlouholetou práci pro komunistickou stranu a společnost. Představil současné vedení MěV, členy VV, členku ÚV KSČM s. V. Jakubcovou, předsedy městské revizní a rozhodčí komise s. Čumpelíka, Chvostka a bývalého předsedu MěV s. Jakubka a omluvil nepřítomné funkcionáře MěV KSČM. V úvodním vystoupení předseda MěV zmínil význam 100. výročí založení komunistické strany, zhodnotil situaci a vývoj v ČR a informoval o politické práci KSČM v Ostravě na městské úrovni a informoval o slavnostním otevření pamětní schránky na zámku v Ostravě-Porubě. S dalším projevem ke 100. výročí založení komunistické strany vystoupil s. Jakubek, zároveň přítomné seznámil s průběhem organizační přípravy 100. výročí v podmínkách MěV KSČM Ostrava a vyřídil srdečné pozdravy od s. Skály a s. Purkyňové. S. V. Jakubcová seznámila přítomné o činnosti ÚV KSČM a podala informace o současné vnitrostranické situaci. Tajemník MěV předal hostům dárkové balíčky s pamětním listem připomínající 100 let komunistického hnutí v českých zemích a poděkoval jim za odvedenou práci pro komunistickou stranu. V dalším průběhu setkání proběhla diskuze k současným problémům v ČR a ve světě, k programu a vnitrostranickým záležitostem KSČM, ale také mnozí zavzpomínali na své příhody ze svého politického života. Na závěr předseda MěV poděkoval přítomným za účast a popřál všem pevné zdraví a hodně optimismu do dalších let.

 

                                                                                                Jan Havelka, Tajemník MěV KSČM Ostrava