Širší pravomoci NKÚ stále ve hře

06.10.2011 09:36

 

Předlohy týkající se rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) si na stanovisko sněmovního ústavně právního výboru budou muset ještě počkat.

Členové výboru chtějí ještě debatovat o tom, zda nemají být kompetence NKÚ dokonce větší, než navrhla vláda. Výbor projednávání novely Ústavy i zákona o NKÚ, které upravují pravomoci úřadu, včera přerušil. »Vzhledem k tomu, že programem KSČM je posílení kontrolních funkcí ve státě a obnovení všeobecného dozoru nad zákonností, tak i přes výhrady, které k projednávaným novelám máme, jsme přivítali, že vůbec byly do sněmovny předloženy. Osobně považuji odložení tak závažných věcí za škodu, nicméně rozhodnutím většiny členů výboru bylo jednání přerušeno a nám nezbývá, než to respektovat,« řekl našemu listu místopředseda výboruStanislav Grospič (KSČM).

Pod NKÚ by měly spadat nově obce a kraje a také veřejnoprávní subjekty. Nyní může úřad kontrolovat jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. V případě krajů a obcí by však mohl NKÚ zkoumat jen hospodaření z pohledu zákonnosti, nikoli třeba ekonomičnosti.

Stanislav Polčák (TOP 09) otevřel otázku, zda by předmětem kontroly NKÚ neměly být také obchodní společnosti se státní účastí. Diskutovalo se i o případné nutnosti navýšit s rozšířením pravomocí rozpočet NKÚ. Podle prezidenta úřadu Františka Dohnala by navýšení rozpočtu nebylo dramatické.

Smlouvy bez rozhodčích doložek

Výbor včera sněmovně doporučil schválit novelu zákona o rozhodčím řízení, která vyjme ze spotřebitelských smluv rozhodčí doložky. Klienti by je podle předlohy podepisovali samostatně. Cílem je snížit počet těch, kteří rozhodčí doložku podepíšou »omylem«. »Původní návrh novely nezohledňoval otázku ochrany spotřebitelů, a přestože byl v rámci diskuse a pozměňujících návrhů, které výbor přijal, zpřesněn, určitě se o něm bude ještě hodně diskutovat v rámci druhého čtení na plénu sněmovny,« soudí Grospič.

převzato z Haló novin

 

Diskusní téma: Širší pravomoci NKÚ stále ve hře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek