Školné zadluží budoucí rodiny

31.10.2011 14:08

 

Ministr školství Josef Dobeš (VV) se ve včerejší Partii na Primě snažil najít a ukázat výhody připravovaného školného na vysokých školách. Poslankyni Martu Semelovou (KSČM) však nepřesvědčil. Komunisté jsou proti jakékoliv podobě školného, zdůraznila.

Školné podle poslankyně KSČM Semelové upřednostňuje peněženku, ze studia dělá zboží a ze studenta klienta. Pro řadu mladých lidí z chudších rodin bude školné velkou překážkou pro další studium, řekla a dokumentovala to na zveřejněných průzkumech.

Dobeš argumentoval tím, že dnešní rodina studenta je na tom vlastně hůře. Průměrné rodinné náklady na studenta VŠ činí podle něj kolem osmi tisíc korun měsíčně, po zavedení školného mu ale prý pomůže výhodná státem garantovaná půjčka. Takže je to vlastně mnohem sociálnější systém, prohlásil. Otázkou je, zda přitom neopomněl do rodinných nákladů započítat právě to školné, které tyto náklady ještě podstatně zvýší.

Poslankyně KSČM dále připomněla stále se zhoršující ekonomickou situaci velké části domácností, které nemají už z čeho ušetřit. Upozornila na to, že studenti z těchto rodin budou zadluženi, ještě než si začnou zakládat rodinu.

»Je to odložené školné,« bránil záměr Dobeš s tím, že absolvent začne splácet, až když dosáhne odpovídajícího platu. Avšak na otázku, odkdy začnou nabíhat úroky, odpovědět nedokázal. O tom se údajně diskutuje. Úrok ale prý bude výhodný, garantovaný státem. Tato informace jen podpořila konstatování Semelové, že to nejvíce přinese opět bankám a poskytovatelům půjček.

Semelová také připomněla neblahé zkušenosti ze zahraničí, zejména z Velké Británie, kde se vybrané peníze následně využívaly nejen na zajištění výuky, ale i na reklamy a další komerční záležitosti, a školné přitom rychle narůstalo. To, že se školné bude postupně zvyšovat i u nás, Dobeš nepopřel.

Prostředky najít lze

Podle Semelové je přitom dost příležitostí, jak zajistit chybějící finanční prostředky. Dala za pravdu Dobešovi, že je třeba optimalizovat síť vysokých škol a doplnila, že u nás působí více než 40 soukromých VŠ, které čerpají prostředky, ale jejich kvalita často úroveň našeho vysokého školství snižuje.

Navrhla pak vládě zavést progresivní daň, zrušit zastropování odvodů na zdravotní a sociální pojištění, nedávat desítky miliard církvím, když na to není, nefinancovat zahraniční vojenské mise a neplatit soukromým firmám za práce, které mohou vykonávat ministerstva.

Vlastenecká výchova a pochybné vzory

Názory obou diskutérů se poněkud sblížily, když došlo na otázky kvality výuky zejména hlavních předmětů jako českého jazyka a matematiky. Podle ministra je nutné nastavit standardy, co mají žáci v hlavních předmětech umět. Mnohé metodiky, které v minulosti z ministerstva vycházely, vidí Dobeš v té souvislosti kriticky. »Je to i o přemáhání se, děti také musí dělat něco, co je nebaví,« zdůraznil. Semelová dodala, že kvalitu výuky stlačily dolů i mnohé soukromé školy.

Shoda panovala také v otázce důležitosti vlastenecké výchovy. Podle Semelové k ní rozhodně nepřispívá nekritické přejímání pochybných vzorů zejména ze Spojených států, stejně jako podbízivý přístup vlády k USA a například sudetským Němcům. Lepší zacházení by si podle ní také zasloužil český jazyk. (ici)

převzato z Haló novin

 

Diskusní téma: Školné zadluží budoucí rodiny

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek