„Sliby se slibují, blázni se radují!“ „Sliby se slibují, blázni se radují!“ „Sliby se slibují, blázni se radují!“

17.02.2012 18:15

 

Vyjádření zastupitelky a předsedkyně zdravotního výboru Středočeského krajeJiřiny Fialové ke sporu krajů s ministrem Hegerem ohledně zdrojů na ministrem slíbené zvýšení platů lékařů.

Toto rčení vcelku přesně vyjadřuje situaci, týkající se slibů ministra Hegera z jara minulého roku vůči lékařům o navýšení jejich příjmů. Bohužel, tím, kdo se raduje, nejsou ani lékaři, ani vedení nemocnic, ani zástupci krajů.
 
Ve Středočeském kraji máme pět Oblastních nemocnic a.s., zřizovaných krajem. Slib o navýšení mezd lékařům, který pan ministr dal, mají nemocnice plnit ze svých rozpočtů, ale nemocnice na to nemají.
 
Jedním z důvodů je snížení předběžných měsíčních úhrad od VZP o 1 procento oproti roku 2011, což například jen pro nemocnici v Kolíně znamená propad 7,6 milionu Kč. Některé malé zdravotní pojišťovny chtějí dokonce platit podle roku 2010.
 
Také čtyřprocentní nárůst DPH na léky, zdravotnický materiál, energie a služby citelně zvyšuje náklady a jen těžko dokáží nemocnice hospodařit vyrovnaně.
 
Nemocnice proto hledají zdroje, jak potřebné finance získat, a tak žádají od svého zřizovatele – Středočeského kraje - provozní dotaci ke krytí ztrátových provozů a za nehrazené činnosti. Jde například o infekční oddělení v nemocnici Příbram, dětský domov v Mladé Boleslavi nebo pokoje v Kladenské nemocnici nahrazující záchytku.
 
Poskytnutím této dotace bude garantované zajištění minimálně stejných mezd jako v roce 2011, ne však zvýšení o 6.25 % oproti původně schváleným 10 procentům, které pan ministr nasliboval, aniž na to krajům poskytl prostředky. Domnívá se snad ministr Heger, že ono potřebné navýšení vytahá opět z kapes klientům zdravotnických zařízení?
 
 
Autor: Jiřina FIALOVÁ, předsedkyně Klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském krajiZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM

Diskusní téma: „Sliby se slibují, blázni se radují!“ „Sliby se slibují, blázni se radují!“ „Sliby se slibují, blázni se radují!“

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek