Sociální stát je předstupněm socialismu

22.02.2012 18:19

 

Ve straně nyní probíhá diskuse o materiálu "Socialismus pro 21. století". Jak je přijímán členy strany?

Popravdě řečeno, tento dokument je poněkud rozsáhlý, je v mnohém spíše pro odbornou diskusi a jeho zažití vyžaduje určitý čas. Ovšem to, co v listopadu vypadalo jako nadčasová a daleká budoucnost, je v lednu mnohem jasnější a holý fakt. Jak se vinou současné vlády prohlubují sociální rozdíly ve společnosti, narůstají další a další problémy, sílí i myšlenka nutné změny systému a lidé daleko více hledají i vizi alternativního řešení. Materiál nabízí každopádně první širší vyjádření našeho chápání dalšího možného vývoje společnosti a určitě se k tomu budeme vracet. Tento dokument bude diskutován i na sjezdu, zřejmě nikoli jako dokument hlavní, ale měl by i po VIII. sjezdu zůstat otevřeným materiálem, na kterém bude dále pracovat naše teoretické zázemí.
 
Zamysleme se ale nad tím, jak se teze obsažené v programu promítají do praxe. V našem kraji i v Zastupitelstvu města Ústí n. Labem je v koalici ČSSD a ODS.Přes kritické hlasy i z řad některých našich členů hlasujeme o některých bodech v projednávaném programu plenárních zasedání společně s ČSSD. Neřídíme se totiž tím, kdo věc předkládá, ale tím, oč jde a co to přinese občanům a městu.
 
Socialismus pro 21. století označuje jako předstupeň socialismu budování sociálního státu. Sociální stát bude zřejmě ještě dlouho dílčím, postupným cílem i nás, komunistů. I proto lze nalézt ve volebním programu KSČM a ČSSD některé podobné body. Občas to vypadá, jakoby sociální demokraté od nás »opisovali«. Minimální sociální program je ale levici v mnohém společný. Některým zvlášť radikálně naladěným lidem se to nelíbí, mají pocit, že bychom se měli soustředit jen na cíle »zásadní« a »nepomáhat vylepšovat kapitalismus«. Tento názor nesdílím. Nemůžeme přece rezignovat na řešení současných velmi závažných problémů občanů, kterých »zásluhou« vlády stále přibývá. My bereme své sliby vážně.
 
Navíc, sebelepší vize, která není podložena reálnou prací pro občany, nikoho neosloví. Podle mého názoru – a to vyjadřuje i zmíněný materiál - není vůbec v rozporu, jestliže podporujeme takové kroky, které slouží lidem, zvláště když navíc odpovídají našemu volebnímu programu. A kritika, pokud je konstruktivní a nabízí řešení, s tou samozřejmě pracujeme a nemáme problém jí přijímat. Rozpory v městské koalici jsou dány složením, bohužel pravice má většinu, přestože sociální demokracie ve volbách vyhrála. Pokud ovšem téma v programu zastupitelstva nekoresponduje se zájmy občanů, odporuje našemu volebnímu programu, s naší podporou se nesetká.
 
Věřím, že v blízké budoucnosti určitě v kraji i našem městě levice zvítězí, protože asociální postoje a konání pravice otevřou mnohým voličům oči. A nejbližším partnerem na levici by, s největší pravděpodobností, mohla být právě sociální demokracie. To je realita, s níž musíme počítat. A jde při tom především o to, aby se podařilo co nejvíce změnit podmínky ve prospěch občanů našeho kraje, který patří mezi sociálně nejslabší.
 
Deziluze obyvatel z popřevratového vývoje neustále narůstá a stejně jako ve světě, v naší zemi i v Ústeckém kraji a městě Ústí nad Labem, existuje také stále silnější hnutí nespokojených občanů, kteří se pokoušejí prosadit své oprávněné požadavky. Některých občanských aktivit se účastní i naši členové, některé iniciativy vysloveně vítáme a podporujeme. Zatím se ale tyto skupiny většinou odmítají zapojit do politické práce. Část z nich bude například vytvářet jakési stínové struktury, které by mohly prosazovat některé formy »spoluvládnutí«. Ovšem najdou se i takové skupiny, které se budou chtít prosazovat jako volební subjekty. A myslím, že některé z těchto nových »občanských« subjektů mohou posílit levicové složení zastupitelstev.
 
Nedávno například jedno z takovýchto občanských uskupení navrhlo posunout začátky jednání městského zastupitelstva na odpolední hodiny, aby občan měl prostor vystoupit, zúčastnit se, aniž by si musel brát volno z práce. Je to jen malý krůček, ale je to cesta. Tuto iniciativu podpoříme, stejně jako jsme naším podnětem podpořili požadavek občanské iniciativy na přepracování územního plánu, který původně počítal s velikášskými projekty, jež nebyly dostatečně projednány s lidmi. A právě předpoklad vývoje společnosti i tímto směrem, cestou občanské nespokojenosti, občanského protestu, je v programu »Socialismus pro 21. století« obsažen. Tomuto trendu ostatně odpovídá i neformální účast naší strany v hnutí SPaS a dalších podobných aktivitách.

 

Objevují se i obavy, zda se z některého takového subjektu znovu nevyklubou nějaké nové Věcí veřejné. To samozřejmě nelze úplně předem vyloučit. Ale myslím, že skutečné záměry lidí se dají poznat už podle toho, zda spolupracují, nebo se jen předvádějí, zda jim jde prioritně o prosazení změny prospěšné občanům, nebo o pouhé zviditelnění. A myslím, že po zkušenostech s véčkaři budou lidé daleko více zvažovat, komu dají svůj hlas.

 

 

Autor: Pavel VODSEĎÁLEK, zastupitel města Ústí nad Labem za KSČMZdroj: Haló noviny
 

 

Diskusní téma: Sociální stát je předstupněm socialismu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek