Soudruzi z Košic v Ostravě

05.09.2011 12:35

 

Jako každoročně i letos zavítali do Ostravy soudruzi z naší družební organizace KSS v Košicích, tentokrát v rámci Slavnosti česko – slovenského přátelství. V čele delegace byl nově zvolený předseda MV KSS v Košicích, soudruh Ivan GAĽA, v delegaci byl dále nám velmi dobře známý soudruh Ondrej ČIERNY – bývalý předseda.
Soudruh Ivan Gaľa je velice sympatický 23letý muž, a proto jsem jej požádal, aby se nám stručně představil a
položil jsem mu několik otázek.
Řekni nám, co dělá Ivan Gaľa a jak se stal předsedou MV KSS Košice?
Členom KSS som oficiálne od 1. 3. 2010, ale sympatizant som prakticky už 5 rokov. Študujem na Technickej univerzite v Košiciach, odbor automobilová výroba na Strojníckej fakulte. Tento rok som ukončil 3 - ročné bakalárske štúdium a teraz nastupujem na 2 - ročné inžinierske štúdium. Po Okresnej konferencii KSS Košice - mesto v októbri 2010 som sa stal podpredsedom OV KSS Košice - mesto. VII. zjazd KSS sa uzniesol na zlúčení OV KSS
Košice - mesto a OV KSS Košice - okolie do jednej Mestskej organizácie. Zlučovacia konferencia sa konala 1.7.2011. Na tejto konferencii som bol navrhnutý a zvolený za predsedu MV KSS Košice.
Jaké si kladeš cíle, čeho chceš v městské organizaci KSS v Košicích dosáhnout?
Predovšetkým ide o dosiahnutie čo najväčšej sebestačnosti a zlepšenie akcieschopnosti KSS v Košiciach. Pre zvýšenie akcieschopnosti KSS prehlbujeme spoluprácu so Socialistickým zväzom mladých. V práci na verejnosti sa sústredíme na podporu odborov pri protestných zhromaždeniach. Aktívne sa zapájame do rôznych petičných akcií proti privatizácii nemocníc a znižovaniu zdravotníckych kapacít na území Košíc aj celého Slovenska.
Co si pro svou stranickou práci z Ostravy odvážíš?
Pre stranícku prácu som si predovšetkým odniesol poznatok, že je potrebné pristupovať individuálne k jednotlivým členom strany. Nových členov strany - hlavne mládež - citlivo a trpezlivo zapracovávať do štruktúr strany a straníckej práce. Veľký význam má bližšie poznať potenciálnych členov strany už pred ich prijatím, aby bola zaistená kvalita členskej základne.
Jaký na Tebe udělala dojem Ostrava jako město?
V Ostrave sú harmonicky zladené obytné, kultúrne a priemyselné časti mesta zasadené do prirodzenej zelene. Takýto pohľad na Ostravu sa mi naskytol z jednej z dominánt mesta – veže na radnici mesta Ostrava. Pozitívny dojem vo mne zanechala aj návšteva pamätníka II. svetovej vojny v Hrabyni. Ďakujeme za pekný program a pohostenie. Dúfam, že sa čoskoro opäť uvidíme na nejakej akcii.
I my věříme, že se s našimi slovenskými soudruhy opět brzy setkáme; nejbližší příležitostí bude Vratimovský seminář 8. října. Přejeme slovenským soudruhům hodně úspěchů, sil a optimismu.
Za odpovědi na otázky poděkoval Oldřich Jakubek, předseda MěV KSČM Ostrava

Diskusní téma: Soudruzi z Košic v Ostravě

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek