Splnění plánovaného schodku rozpočtu na rok 2012 stále vysoce ohroženo

11.07.2012 14:25

    Podle materiálu ministerstva financí (MF) „Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2012“  je nadále ohroženo splnění plánovaného schodku státního rozpočtu ČR za rok 2012. Schodek k polovině roku činní totiž 71,72 mld. Kč, což je 68,1% celoročního plánovaného schodku rozpočtu ve výši 105,31 mld. Kč.  V loňském roce bylo k polovině roku dosaženo pouze 62,86 mld. Kč, což činilo 46,6% celoročního plánováno schodku, který byl plánován ve  výši 135 mld. Kč. Z toho vyplývá, že pro vládu bude nesmírně obtížné, spíše nemožné, dosáhnout plánovaného schodku 105 mld. Kč, daleko pravděpodobnější je, že schodek v letošním roce bude stejný, spíše vyšší než loňských skutečných 142 mld. Kč. Pokud EU neposkytne, ze známých nedostatků v čerpání evropských peněz, plánované dotace, tak schodek může dosáhnout minimálně i 160 mld. Kč.

    Letošní schodek je hlavně způsoben neplněním plánovaných příjmů, který za pololetí dosáhl pouze 46,5% celoročních příjmů, což je méně než plnění v pololetí minulého roku ve výši 47,9%. V absolutní výši je výpadek příjmů za první pololetí 38 mld. Kč, příjmy za letošní rok jsou dokonce o 3 mld. nižší, než za stejné období loňského roku. Z rozhodující části, tj. 82,9% (31,49 mld. Kč) je způsoben výpadkem daňových příjmů. Více než polovinu z tohoto výpadku výběru daní, přesně 59,3% (18,7 mld. Kč) činní výpadek ve výběru DPH. Za první pololetí letošního roku bylo dosaženo výběru DPH pouze 41.6% celoročního výběru (92,14 mld. Kč), vloni bylo za stejné období vybráno 48,5% celoročního výběru (94,6 mld. Kč). Letošní výběr DPH je tedy nižší o 2,5 mld.  Kč než vloni a to při vyšších sazbách DPH. Nižší výběr byl i u spotřebních daní  ve výší 45,4%, daní z příjmu fyzických osob ve výši 45% a daní ze závislé činnosti ve výši 47,6%. Na schodek v příjmech má podstatný vliv rovněž nižší výběr pojistného SZ ve výši 48,3% celoročního výběru, v absolutní výši tj. 6,4 mld. Kč, což je 16,9% výpadku příjmu. Výpadek v příjmech byl rovněž dosažen u transferu z EU ve výši  41,2%, absolutně 9 mld. Kč.

    Hlavní příčinou těchto rozsáhlého výpadku daní, který je zřejmý od počátku t.r. viz např. podobný rozbor za období 1.-5. 2012 ZDE, je způsoben celkovým špatným nastavením vládních reforem, přednostně zaměřených na snižování příjmů obyvatelstva prostřednictvím zvyšování nepřímých daní (DPH a spotřebních daní) a snížením valorizace důchodů apod. a tím tlumením ekonomiky, místo toho, aby vláda usilovala o růst ekonomiky prorůstovými opatřeními. Z poslední zprávy ČSÚ, viz ZDE, je zřejmý pokles HDP o 0,7% za 1. čtvrtletí t.r., který je dle výše uvedeného, hlavní příčinou poklesu rozpočtových příjmů. Tento pokles HDP je  způsoben poklesem průmyslové výroby ve výši 2,4% a stavební výroby ve výši 3,5% a současně i poklesem maloobchodního obratu ve výši 2,1%.

    V souladu s výše uvedeným jsou i údaje o růstu státního dluhu ČR viz ZDE. Dle MF státní dluh v druhém kvartálu mezikvartálně stoupl o 1,4 procenta (+22,7 miliardy korun) na 1,6357 bilionu korun, jeho podíl na HDP se zvýšil na 42,6 procenta. Od začátku letošního roku se státní dluh České republiky zvýšil o 136,3 miliardy korun, v současné chvíli na každého českého občana připadá dluh v objemu 155 669 korun. Meziročně se státní dluh ČR zvýšil o 222,8 miliardy korun (+15,8 %). Za dobu ministrování Kalouska tj. od III. kv. 2007 do II. kv. stoupl  dluh z  842, 7 mld. Kč na citovaných 1 635,7 mld. Kč, tj. o 94%!!!

    Neměli bychom hromadně poslat složenky MF Kalouskovi na uvedenou částku????

ZpracovaL: Jan Jančura, Ostrava-Poruba, dne 11.7.2012

Diskusní téma: Splnění plánovaného schodku ropzpočtu na rok 2012 stále vysoce ohroženo

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek