Stále aktuální citát

03.07.2011 07:30

 President Dr. Edvard Beneš v r. 1947

 Vážení spoluobčané!

 

V nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, tj. dekrety presidenta ČSR

Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nebudou opakovat tragické události let 1938-39.

Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu, na základě mých dekretů z naší republiky odsunutí.

Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou postupem času prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou tak zvaní „čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a návratu nedopusťte.

Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by topošlapání odkazu našeho prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka a jeho spoluzakladatele M. R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost a potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv v kterékoliv době.

Dr. Edvard Beneš, Praha, Květen 1947

převzato ze Zpravodaje MěV KSČM č. 6/2011

Diskusní téma: STÁLE AKTUÁLNÍ CITÁT

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek