Stanovisko KSČM k pronájmu nemocnice v Novém Jičíně

30.09.2011 13:07

Přečetli jsme v přehledu událostí dne 21. září 2011, zpracovaného ÚV KSČM:

Zadluženou nemocnici v Novém Jičíně získá do pronájmu společnost Agel. Dvacetiletý pronájem zdravotnického zařízení schválili zastupitelé Moravskoslezského kraje. Agel ocelářského magnáta Tomáše Chrenka současně zaplatí závazky nemocnice, které v současnosti dosahují přibližně 270 milionů korun. Pod Agel nemocnice přejde od 1. ledna 2012.

Zástupci kraje i Agelu také ujišťují, že zaměstnanci novojičínské nemocnice a její pobočky ve Vítkově na Opavsku, kterých je celkem přibližně 800, nepřijdou o práci, ale budou pracovat pro nájemce, kterým bude společnost Radioterapie, což je dceřiná společnost Agelu. Slibují také, že nijak neomezí ani zdravotní péči. Jakékoliv omezení nebo rozšíření péče navíc bude muset vždy nejdříve schválit kraj.

Pro pronájem hlasovali všichni krajští zastupitelé mimo politiků ODS, kteří se hlasování zdrželi. Ani ODS totiž nebyla přímo proti záchraně zadlužené nemocnice prostřednictvím pronájmu Agelu, ale například bývalý náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Jiří Veverka poznamenal, že by ODS upřednostnila rovnou prodej zařízení. „Nedovedu si představit, že se nemocnice za 20 let opět vrátí kraji. Čistějším řešením by bylo ji rovnou prodat. Kraj by tak navíc získal peníze, ale z pronájmu mu žádný příjem plynout nebude,“ řekl Veverka.

Společnost bude platit nájem 25 milionů korun ročně, z čehož však 11 milionů půjde na umoření dluhu a 14 milionů investuje do oprav budov, které zůstávají majetkem Moravskoslezského kraje. Mimo to se společnost zavázala, že v prvním roce investuje 220 milionů korun do oprav operačních sálů a oddělení ARO.

Novojičínská nemocnice se od ostatních sedmi nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem liší v tom, že poskytuje i superspecializovanou péči v Komplexním onkologickém centru, které ale provozuje společně s firmou Agel. Péče je kvalitní a pacienti ji vyhledávají. Jenže nemocnice na tom prodělává a má stále větší dluhy.

Názor na tento problém z hlediska KSČM:

V případě Nového Jičína se jedná o jediné zařízení v České republice, kdy je toto onkologické centrum tvořeno dvěma subjekty - jedním soukromým poskytovatelem zdravotní péče a druhým, který je součástí veřejného zdravotního systému, prostřednictvím krajské nemocnice v majetku Moravskoslezského kraje.

Tento nešťastný model,  který byl nastavený minulým vedením kraje v čele s hejtmanem Evženem Tošenovským (ODS), přinášel a přináší  nerovnoměrné rozdělení zisků a ztrát mezi oba subjekty. Na jedné straně výkony, které jsou realizovány na straně  a na účet soukromého subjektu (Radioterapie, a.s.),  jsou z hlediska úhradových vyhlášek hrazeny lépe a vytváří zisk, druhý subjekt, který zabezpečuje úkony související s následnou  a jinou péčí o onkologicky léčeného pacienta vytváří neúměrné zatížení pro poskytovatele této zdravotní péče, tedy nemocnice Nový Jičín. Ztráta z této činnosti dosahuje v současné době finanční náklad mezi 250-300 mil. Kč, která znamená pro Moravskoslezský kraj a jeho rozpočet značnou finanční zátěž.

Z hlediska programu KSČM a vzhledem k našim dlouhodobým cílům se zvoleným řešením nelze zcela souhlasit. Je třeba si však uvědomit, že vedení Moravskoslezského kraje, na kterém se podílí i zástupci naší strany, stálo před nelehkým úkolem - zajistit finanční stabilitu nemocnice v péči o onkologicky nemocné pacienty i stabilitu krajského rozpočtu jako celku tak, aby byl zajištěn řádný chod všech organizací a institucí navázaných na rozpočet Moravskoslezského kraje.

V současné politické situaci je možné považovat zvolené řešení za jediné schůdné a přijatelné ze všech „špatných“ řešení. 

Diskusní téma: Stanovisko KSČM k pronájmu nemocnice v Novém Jičíně

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek