Stanovisko KSČM k vládnímu návrhu tzv. důchodové reformy

12.03.2011 20:07

 

KSČM naprosto odmítá důchodovou reformu navrhovanou pravicovou vládní koalicí. Považuje ji za zcela nepřijatelnou a namířenou proti většině občanů ČR. A to z několika důvodů.

Její hlavní smysl spočívá v podřízení se zájmům finančního kapitálu, který chce zneužít k podnikání i veřejné prostředky převedené z důchodového systému. Pravice vědomě zkresluje demografické údaje a vytváří virtuální problémy, kterými straší občany. Vláda nezohledňuje ani vlastní záměr prodloužit dobu odchodu do důchodu, ani přírůstek daný imigrací. Pokud se tento údaj do prognóz zahrne, pak by počet lidí v produktivním věku připadajících na jednoho člověka v důchodovém věku klesl v příštích 60 letech podle demografických propočtů jen nepatrně, a to z 2,9:1 na 2,8:1. Z toho plyne, že tvrzení vlády o nutnosti této důchodové reformy je postaveno na lži.

Dále platí, že vyvedení tří procentních bodů z pojistného do soukromých důchodových fondů a zrušení některých povinných odvodů zaměstnavatelů způsobí v průběžném státním důchodovém pilíři po dobu 25 let schodky po 40 miliardách korun (celkem jde o částku jeden bilion korun).

Tento schodek chce vláda pokrýt skokovým zvýšením snížené sazby DPH u zboží základní spotřeby. To se promítne do zdražení ceny většiny potravin, léků, služeb, vstupného, jízdného, energií, vody, knih, bytové výstavby aj. Původní, zcela bezohledný návrh vlády na zvýšení DPH na 20 % byl podroben tvrdé kritice ze všech úhlů. Vedení Hospodářské komory ČR varovalo, že takové zdražení ohrozí podnikatelské prostředí, protože příliš sníží koupěschopnost občanů. Kriticky se vyjádřili členové Národní ekonomické rady vlády, prezident Václav Klaus, opatrně i některá ministerstva. Přesto vláda dlouho trvala na svém, jako by bylo jejím cílem přivést společnost, zejména neprivilegované občany, na samotné dno. Nově oznámený »ústupek« vlády, podle něhož se DPH sjednotí v roce 2013 na 17,5 %, je jen trik k uchlácholení lidí. Nevyhověl ani umírněnému požadavku Hospodářské komory. Lidem prakticky nepomůže, i tak se zvýší měsíční výdaje rodin o několik set korun.

Vláda chce navíc obrat občany i jinou formou. Částku, o níž se sníží odvody zaměstnavatelů za zaměstnance, zaměstnancům nikdo nenahradí. Naopak, budou to oni, kdo bude muset tento schodek pokrýt. Pravicová vláda vědomě vedle masivního zdražování dává většině občanů ještě jeden »dárek« – snižuje cenu jejich práce. Dojde tím k dalšímu poklesu reálných mezd až o několik set korun měsíčně.

Neopominutelným důvodem pro odmítnutí reformy je, že podle zveřejněných propočtů se spoření v penzijních fondech (se státní podporou!) vyplatí jen lidem s měsíčními příjmy nad 32 000 Kč hrubého (tj. 13-15 % ekonomicky aktivním občanům). Je tedy pouze pro bohaté. Ostatní budou muset vystačit s důchody vyplácenými státem, které však budou pro nové důchodce v důsledku tzv. malé důchodové reformy nižší než ty současné.

Navíc za tuto reformu zaplatí všichni občané několikrát. Za prvé, zvýšením DPH a snížením ceny práce. Za druhé, pro ty, kteří budou nuceni se zapojit do privátního spoření, i zvýšením odvodů. A za třetí, z prostředků vybraných od daňových poplatníků bude stát ještě soukromým fondům platit úroky za dluhopisy. Protože peníze, které fondy dostanou v důsledku reformy od státu »do vínku«, si od nich stát půjčí a ještě jim za to zaplatí úroky.

Tato reforma opět deformuje celé prostředí sociálního systému. Je nejen špatná, ale nesmyslně poškozuje většinu občanů. Není nutné odcházet od průběžného státem garantovaného systému. DPH není třeba zvyšovat vůbec, zdroje je možné hledat ve spravedlivějším rozdělování nově vytvářeného zisku. Zvýšit příjmy státního rozpočtu lze bez dalšího prohlubování sociálních rozdílů ve společnosti. Je nejen možné, ale i nutné zrušit tzv. zastropování odvodů nejbohatším, zavést progresivní zdanění, odstranit korupci a jí motivovanou nehospodárnost. A především – cíleně podporovat růst zaměstnanosti a v zájmu dobrého demografického vývoje podporovat rodiny s dětmi. Pro to však vláda nedělá nic. Naopak – sama se zmítá v korupčních aférách a stará se jen o další zvyšování příjmů bohatých. Současná vláda neumí a nechce odpovědět na zásadní otázku: Kdo a proč vydělá na úkor většiny občanů na soukromých penzijních fondech? Zůstane po 25 letech spoření občanům opravdu alespoň naspořená částka nebo bude zneužita majiteli fondů? Proč fondy nemohou být státní nebo veřejnoprávní?

Takový stav již není možné dále trpět. Proti hlasům arogantní koalice je potřeba, aby byla vyslyšena i naše výzva spoluobčanům. Dejme společně a zřetelně najevo, že se už dál okrádat nenecháme!

Výkonný výbor ÚV KSČM dne 11. 3. 2011

Převzato z Haló novin

Diskusní téma: Stanovisko KSČM k vládnímu návrhu tzv. důchodové reformy

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek