Stávka očima soudů

13.06.2011 08:11

 

Vyjádření poslance Parlamentu ČR a místopředsedy ÚV KSČM Stanislava Grospiče k soudnímu zákazu stávky.

 Městský soud v Praze, tzv. ve „vyšším zájmu“ a na přímý podnět ministra financí M. Kalouska a jeho ministerstva, se rozhodl aplikovat ustanovení § 17 odst. 4. zákona č. 2/1991 o kolektivním vyjednávání a zakázal organizovat a vyzývat k účasti na stávce na den 13. června 2011.

 V České republice den ze dne vzrůstá sociální napětí. Pravicová vládní koalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných nezvládá zabezpečovat základní funkce státu a křečovitě se upnula na realizaci protilidových reforem důchodového systému, sociálního zabezpečení, zdravotnictví, daní a pracovního práva. Zastrašování veřejnosti ze strany pravice je v České republice na denním pořádku. Vláda a vládní poslanci se neštítí ničeho a řídí se jediným heslem „účel světí prostředky“.

 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. června 2011, vydané soudcem JUDr. Martinem Valehradachem, je rozhodnutím nejen vysoce politicky účelovým, ale také z hlediska práva plným formálních chyb a spekulací. Chybné je např. samotné datování rozhodnutí, kdy se soudce spletl v měsíci, a tak rozhodnutí vydal nikoliv 10. června, ale 10. července. Možná, že se pan soudce i pan ministr Kalousek chtěli pojistit pro případ dalších protestů odborů a pracujících. Soud určitě může vydat předběžné rozhodnutí, ale nemůže je opřít o své spekulativní úvahy. Článek 27. odst. 4 Listiny základních práv a svobod říká, že „právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem“. Zákonem je v českém právním řádu upraveno vedení stávky v případě sporu o uzavření kolektivní smlouvy. V České republice není žádným zákonem zakázáno organizovat stávku i v jiných případech a z jiných důvodů, rovněž tak nejsou ani stanoveny žádné zvláštní podmínky pro případ takové stávky. Postup Městského soudu je tedy z tohoto pohledu věcí politickou.

 Nesouhlas s vládní politikou vyjadřuje v prozkumech veřejného mínění již více než 80 % občanů. Vláda si toho je vědoma, a proto stupňuje zastrašování a také antikomunistickou hysterii. Odbory odešly z jednání tripartity nikoliv proto, že nechtějí s vládou jednat, ale protože vláda souběžně s jednáním tripartity, aniž by brala v úvahu jakékoliv jiné názory, prohlasovává svou koaliční většinou v PS PČR jeden reformní protilidový návrh zákona za druhým. Poslední kapkou byla tzv. malá důchodová reforma s odložením věku pro odchod do starobního důchodu na „neurčito“. Rozhodnutí odborových svazů veřejně demonstrovat a organizovat stávku je tedy v takovéto situaci plně oprávněné a legitimní.

 KSČM jednoznačně odbory podporuje a je s nimi i se všemi pracujícími solidární. Požadavky zaměstnanců na důstojný život, ekonomickou a sociální jistotu jsou i požadavky KSČM vůči vládní koalici. Ministr Kalousek chce svým krokem zasít sémě pochybností mezi jednotlivé odborové svazy, zpochybnit dosaženou jednotu a rozdělit názorově veřejnost, tedy použít to, co pravice několikrát již úspěšně vyzkoušela. Pro pravici, vládu a korupcí prolezlou rozpadající se vládní koalici chce získat Kalousek čas, který potřebuje k dokončení neoliberálních reforem. Svým krokem předběhl premiéra Nečase v jejich vzájemném souboji a soupeření TOP 09 s ODS. Doplatí na to však lidé v České republice, zejména pracující. Na politické zneužití soudů pravicí je možné odpovědět jednoznačným projevem solidarity a rozhodným veřejným protestem, stávka je tedy plně legitimní krok.

  

Autor: Stanislav GROSPIČ, poslanec Parlamentu ČR a místopředseda ÚV KSČM
Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM
převzato ze stránek ÚV KSČM

Diskusní téma: Stávka očima soudů

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek