Stáž v Evropském parlamentu

05.08.2016 07:23

V období od 15. února do 13. května jsem absolvoval stáž v politické frakci GUE/NGL Evropského parlamentu. V průběhu stáže jsem měl na starost především tvorbu zápisů ze zasedání frakce, aktivně sledovat jednání parlamentních výborů, především Výboru pro hospodářství a měnu (ECON) a Výboru pro rozpočet (BUDG). V neposlední řadě jsem měl na starost vyhledávání a shromažďování těch informací, o které mě europoslanci požádali. Jednalo se například o informace ohledně možného udělení statusu tržní ekonomiky Číně, finančních kompenzací za nadměrný hluk pro lidi, kteří žijí v blízkosti vojenských základen USA v Evropě a Asii, amerického zákona o ochraně obchodního tajemství, dopadech nového nařízení o střelných zbraních, atd.

Hlavními tématy, kterým jsem se během stáže věnoval, byly vztahy EU - Čína a EU - USA. Kromě výše zmíněných aktivit jsem navštěvoval jednání Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou, která se věnovala 13. čínské pětiletce a ekonomickému vlivu Číny v Jižní Asii. Rovněž jsem měl na starost překlad informačních brožur o TiSA (Smlouva o obchodu ve službách) a TTIP (Transatlantická obchodní a investiční smlouva), které vytvořila frakce GUE/NGL.

 

Na zasedáních GUE/NGL se nejvíce diskutovalo o uprchlické krizi, o porušování lidských práv (nejen pracovních) především v Polsku a Turecku, o sociálním dumpingu, o zákazu používání glyfosátu a o udržitelné produkci palmového oleje (snaha o zastavení odlesňování deštných pralesů). Můj celkový dojem z fungování Evropského parlamentu a ze stáže jako takové dost výrazným způsobem ovlivnily teroristické útoky z 22. dubna, které poznamenaly i samotný parlament, který zrušil veškerá zasedání a aktivity, které se měly uskutečnit 22. a 23. dubna a následně došlo k posílení bezpečnostních opatření v budovách Europarlamentu. Tyto události také přinutily poslance Evropského parlamentu věnovat hrozbě teroristických útoků v Evropě větší pozornost. Nicméně Evropský parlament může o celé řadě témat pouze debatovat, vyjadřovat se k nim a vyvíjet tlak na ty orgány EU, které mají v těchto věcech rozhodovací pravomoci, sám moc velké rozhodovací pravomoci nemá, byť se jedná o jediný přímo volený orgán EU. Zda je to tak dobře nebo není (např. vzhledem k současnému složení Evropského parlamentu), těžko říci.

Jan Čumpelík