Stínová vláda KSČM jednala o bydlení a hospodářské strategii

17.06.2011 07:16

 

Stínová vláda KSČM projednávala 15.6.2011 návrh cílových programů hospodářské politiky KSČM, který uvedl Pavel Hojda. Mezi priority KSČM v této oblasti patří zejména rozvoj a osamostatnění obchodního zastoupení ČR, ale také např. větší využívání tzv. High technologií, řešení energetické bezpečnosti, dostatečné financování páteřních komunikací, programy na podporu ekonomického postavení malých a středních podniků s hlavním sídlem v ČR i na podporu zpracovatelského průmyslu a zemědělství. Potřebný je i vznik silné státní banky, která by příznivě ovlivnila konkurenční prostředí v ČR. Důležité pro budoucnost je hospodaření s pitnou vodou a odpady. Mezi dlouhodobější cíle KSČM v této oblasti patří postupné zavádění zaměstnaneckých akcií a vznik zaměstnaneckých rad, zato zcela neodkladné je úplné zastavení privatizace podniků s účastí státu.

 

Dalším tématem jednání byla bytová politika KSČM. Materiál předložený Františkem Benešem analyzuje současný stav a navrhuje konkrétní řešení, zejména v souvislosti s péčí obcí o bytový fond a nutnou rehabilitací družstevního bydlení. Podle KSČM je nutné rychle dokončit převody pozemků pod bytovými domy, stavět v ČR ročně 40 tisíc nových bytů (evropský standard), z toho 10 tisíc bytovými družstvy, zajistit optimální počet bytů ve vlastnictví obcí, zachovat regulaci nákladů spojených s bydlením a podpořit výzkum i vývoj v oblasti úspory energií souvisejících s bydlením. Podle KSČM je nutné připravit nový zákon o sjednávání nájemného a zákon pro neziskové družstevnictví, zavést evidenci bytů v katastru nemovitostí a u stavebních prací u sociálního bydlení prosadit nižší sazbu DPH.

 

K aktuální politické situaci na jednání stínové vlády KSČM hovořil její předseda, Vojtěch Filip. Klíčovým tématem byla stávka pořádaná odbory a možnost obrany před neadekvátní reakcí vládní koalice na odpor občanů.

 

 

Autor: Věra ŽEŽULKOVÁ, vedoucí Mediálního úseku ÚV KSČM

Diskusní téma: Stínová vláda KSČM jednala o bydlení a hospodářské strategii

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek