Stínová vláda KSČM: místo škrtů podpora ekonomickému růstu

05.05.2011 17:33

 

Na svém včerejším jednání se stínová vláda KSČM zabývala třemi hlavními body – analýzou vládní krize, rozborem ekonomické části programového prohlášení Nečasovy vlády a kulturní politikou vlády.

V úvodu Vojtěch Filip konstatoval, že ve sněmovně se prosadit rozumné změny nyní nepodaří. Vláda se vládnutím zatím příliš nezabývá – naštěstí pro občany. Ale bude se snažit své reformy realizovat bez ohledu na názory opozice a občanů. Jednotný postup opozice, parlamentní i mimoparlamentní, vůči aroganci vlády, komplikuje postoj ČSSD, která se stále tváří, že nikoho dalšího nepotřebuje. Velkou roli mají veřejné protestní akce. Členové KSČM by je měli podpořit svou účastí, zejména akci odborů avizovanou na 21. 5., tak, aby tato naše podpora byla opravdu výrazně znát.

Jiří Dolejš uvedl informaci o plnění ekonomické části programového prohlášení Nečasovy vlády. Konstatoval, že pokračující plošné škrcení výdajů ve státní správě do budoucna přivodí problémy. Bude se zhoršovat fungování státu a odložení některých výdajů je výrazně prodraží. Rozpočtové škrty nepomáhají ani snižování aktuálního deficitu. Podržet konsolidaci financí mají daňoví poplatníci. Koalice odmítá daňovou progresi a přistupuje ke zvyšování nepřímých daní, o němž před volbami vládní strany takticky mlčely. Změny nepřímých daní nesou riziko neplnění kritéria cenové stability, což může vést ke zvyšování úrokových sazeb a snížení atraktivity ČR pro investory. KSČM se nyní soustřeďuje na upřesnění alternativy vůči této politice. Je nutné spojit otázku oddlužení s otázkou ekonomického růstu. Vytvořit zdroje na snižování deficitu může jen dlouhodobější prorůstová politika. Stínová vláda se zabývala konkrétními návrhy na podporu růstu, a to jak v oblasti vnějších hospodářských vztahů, tak v oblasti energetiky, dopravy i v dalších, včetně otázky změny investičních pobídek. Za důležité označila i to, aby KSČM výrazněji reagovala na vývoj evropského hospodářského prostoru. V aktuální politice je nutné se na všech úrovních zaměřit také na konkrétní případy plýtvání prostředky při zadávání zakázek.

Ivana Levá hovořila k otázce kulturní politiky. Konstatovala, že se vládě nepodařilo zvýšit výdaje na kulturu na úroveň 1 % z výdajů státního rozpočtu. Přetrvávají problémy při grantovém financování, rozhodovací procesy jsou mnohdy nejasné a kultura se stává pro běžné občany stále hůře finančně dostupnou. Zvýšení DPH přitom toto vše ještě zhoršuje a je např. u knih v Evropě zcela ojedinělé. O podpoře domácí profesionální umělecké tvorby se prakticky nedá hovořit. Také využívání evropských fondů na podporu kultury je nedostatečné.

Členové stínové vlády se shodli i na odmítavém stanovisku k návrhu TOP 09 na navýšení ceny za odvoz odpadu.

převzato z Haló novin

Diskusní téma: Stínová vláda KSČM: místo škrtů podpora ekonomickému růstu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek