Tento podzim by mohl být horký

20.09.2011 13:30

Rozhovor Haló novin s Miloslavem Svobodou, zástupcem občanské iniciativy Už stačilo

Lidé těžko přijímají reformy, když vláda nezastavila korupci, ani jiným způsobem nebyla schopna dohnat k zodpovědnosti ty, kdož se podíleli na tunelovacích kauzách.

Můžete, prosím, představit iniciativu, již zastupujete?

Facebookovou skupinu Už stačilo založila paní Monika Charvátová letos 21. června. Skupinu založilo pár lidí, kteří jsou znepokojeni stavem v naší společnosti a není jim lhostejný vývoj, kterým se ubírá vláda ČR pod taktovkou Petra Nečase (ODS). Cílem této iniciativy je zastavit reformní kroky a nastavit systém jako sociálně spravedlivější. Jako jeden z nezbytných kroků je změna Ústavy ČR a zákonů tak, aby bylo více využíváno prvků přímé demokracie. Chceme odvolatelnost a trestní zodpovědnost politiků tak, aby napříště nebylo možné například beztrestně vyvádět peníze ze státní kasy tzv. tunelováním.

Na webových stránkách přímo uvádíte, že cílem iniciativy je pokusit se svrhnout vládu. Jak toho chcete dosáhnout?

Demise vlády se dá dosáhnout celospolečenským tlakem, k tomu také potřebujeme podporu většiny občanů této země. Jako nástroj ke svržení vlády demokratickou cestou v tuto chvíli vidíme generální stávku. Ale to je zatím otázkou vývoje v čase. Neboť je možné, že vláda odstoupí dříve, než využijeme všech dostupných prostředků k jejímu svržení. Opakuji, že k tomu musíme být všichni jednotní a mít podporu většiny obyvatel.

V posledních dnech se nám ozývají lidé, že jsou ochotni nejen v Praze vyjít do ulic. My však náš Festival za demisi vlády, který se koná zítra, ve středu 21. září od 15 do 20 hodin na pražském Klárově, považujeme za počátek protestních akcí tohoto podzimu, který, jak se zdá, by mohl být horkým.

Co vedlo vaši iniciativu, a také další spoluorganizátory, k pořádání Festivalu za demisi vlády?

Vedl nás k tomu malý úspěch odborářských akcí na jaře tohoto roku. Chtěli jsme dát najevo, že nejen odborové či politické organizace jsou znepokojeny tím, co nám tato vláda předvádí.

Jak bude tato akce, která zaujímá velký časový prostor, vypadat? Na co byste nalákal naše čtenáře?

Z počátku se nám ten časový prostor zdál také docela velký, dnes již máme s časem trochu problém. Rád bych vaše čtenáře určitě nalákal na Festival jako takový. Určitě byste ráda věděla i konkrétní věci z programu. Myslím si, že docela dobrým počinem bylo pozvání paní Ilony Švihlíkové z Alternativy zdola, která v rámci Festivalu bude mít panelovou diskusi na téma ekonomika. Tím nechci dehonestovat vystoupení i jiných hostů, kterých si velmi vážíme.

Mezi hesly na letácích, jimiž Festival propagujete, uvádíte též: »Jsme nespokojení občané a protestujeme proti destruktivním ‚reformám‘«. Kdy jste přišli k poznání, že stávající Nečasův kabinet předkládá a realizuje destruktivní »reformy«?

Na to se dá těžko odpovědět. Myslím si, že to bylo krátce po sněmovních volbách, když se vytvořila vládnoucí trojkoalice. Již v prvních měsících jejího vládnutí bylo všem jasné, že se vláda nebude zabývat úniky peněz ze státního rozpočtu, ale že vše, co bude možné, dá na bedra daňových poplatníků. Lidé vědí, že reformy jsou nutné. Jen je těžko může někdo přijmout v této formě, navíc - když vláda dosud nezastavila korupci, ani jiným způsobem nebyla schopna dohnat k zodpovědnosti někoho, kdo se podílel na tzv. tunelovacích kauzách. Beztrestnost politiků je také trnem v očích většiny občanů naší republiky.

Rozhodující pro rozložení politických sil jsou volby do sněmovny, jejichž výsledky určují charakter vládnutí v zemi. Mohu se tedy zeptat i osobněji – využil jste u těchto posledních voleb svého volebního práva?

Ano, využil jsem svého volebního práva a můj hlas nedostal nikdo ze současné koalice.

V prohlášení vaší iniciativy uvádíte, že jste »nakloněni se spolupodílet na všech dalších ústavních aktivitách, směřujících ke skončení této vlády tak, aby byla nucena podat demisi, a k pozdějšímu nastolení jiné vlády, které bude mnohem více záležet na zájmech občanů«. Jaké další aktivity máte na mysli?

Jednou z dalších aktivit je například petice za odstoupení vlády České republiky, která je jednou z našich aktivit. Jsme připraveni podpořit odborové organizace v případě nutnosti generální stávky. Samozřejmě vše záleží na dalším vývoji a podpoře od většiny občanů naší země.

Každé hnutí, byť se sebelepšími úmysly, jež je však osamocené, zpravidla nedojde ke svému cíli. Hledáte spojence v českém politickém spektru a mezi politiky, kteří mají obdobné názory jako vy?

Přestože jsme teprve na počátku a pro mnoho subjektů zatím neznámým partnerem, tak s některými politickými subjekty již máme navázán kontakt a od některých i podporu v našem úsilí. Rád bych na tomto místě zdůraznil, že nemáme snahu se stát žádnou politickou stranou nebo hnutím.

Znáte platformu Spojenectví Práce a Solidarity (SPaS), na jejíž činnosti se podílí též Strana demokratického socialismu či iniciativa Ne základnám, jež Festival podporují?

Ano, tato platforma je mi známa. Naše dohoda byla, že budeme spolupracovat jen s některými jejími subjekty.

Popiska:

»Odmítáme žít v zemi, kde vítězi voleb přistupují ke správě země jako k dělbě kořisti. Proto chceme politikům připomenout, že podle platné Ústavy ČR jsme my občané zdrojem moci ve státě... Vyzýváme všechny spoluobčany, kterým není lhostejný jejich osud a budoucnost jejich dětí: Pojďte s námi a společně změňme uspořádání naší země na skutečně demokratické zajištující důstojný život všem občanům.«

Ze stanoviska Festivalu za demisi vlády

20. 9. 2011Monika HOŘENÍ

převzato z Haló novin