Termín XI. sjezdu stanoven na 27. - 28. 3. 2021

06.01.2021 22:28

ÚV KSČM hlasováním per rollam schválil, že XI. sjezd proběhne ve dnech 27. - 28. 3. 2021 v Brně. Hlasování ÚV per rollam proběhlo rovněž o podpoře návrhu státního rozpočtu. Předseda strany V. Filip se tak snažil zvrátit předchozí rozhodnutí VV ÚV KSČM o nepodpoře rozpočtu našimi poslanci, pokud nebude ze strany vlády vyhověno pozměňovacímu návrhu na snížení armádního rozpočtu o 10 mld. Kč. Tento postup nebyl schválen (podpořilo jej však celých 28!!! členů ÚV z celkových 75 hlasujících). Ostravský zástupce v ÚV doporučil, aby KSČM nepodpořila rozpočet za žádných podmínek.