Tisková informace ze 12. jednání ZMO dne 2.11.2011

14.11.2011 08:39

Zastupitelé rozhodli o názvech ulic na Nové Karolině

Jedním z bodů listopadového jednání zastupitelů města Ostravy bylo pojmenování ulic v lokalitě Nová Karolina. Podle jejich hlasování bude lávka pro pěší pojmenovaná "Karolinská". První ulice bude "Jantarová", druhá "K Trojhalí", desátá "K Šalomounu" a jedenáctá ulice bude "Těžařská".

Příspěvek na výstavbu Bezručovy chaty

Zastupitelé souhlasili s výší příspěvku na výstavbu nové Bezručovy chaty na Lysé Hoře. Příspěvek ve výši 300 tisíc korun získal Klub českých turistů z fondu životního prostředí. Tyto prostředky jsou určeny na nákup řeziva a pořízení výchovných panelů, které stavbu chaty doplní.

Fond pro děti ohrožené znečištěním je vyčerpán

Na programu jednání bylo také přidělení příspěvků mateřským a základním školám na ozdravné pobyty žáků. Odbor ochrany životního prostředí obdržel do poloviny června letošního roku celkem 19 žádostí v souhrnné výši 12 663 620 Kč. Finanční prostředky ve fondu tyto žádosti přesáhly o 1 775 533 Kč. Příslušný odbor proto zastupitelům na základě stavu ovzduší navrhnul, aby příspěvek ve výši 1 453 500 Kč nebyl poskytnut základní škole z Polanky nad Odrou, kde je ovzduší dlouhodobě hodnoceno jako nejméně znečištěné na území města. O 41% pak byl krácen požadavek základní školy z Ostravy-Hošťálkovic. I tato oblast patří k částem města, ve kterých jsou průměrné roční dávky znečišťujících látek nižší než v ostatních obvodech. Dalším 17 žadatelům bylo vyhověno v plné výši jejich požadavků. Příspěvky na ozdravné pobyty tímto získalo z fondu 2 449 žáků základních a mateřských škol.

převzato z tiskových zpráv z webu MO

 

 

Diskusní téma: Tisková informace ze 12. jednání ZMO dne 2.11.2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek