Tisková konference KSČM 30. června 2011 - Vláda schválila návrhy drakonických zákonů

01.07.2011 16:18

Ve čtvrtek 30. června 2011 se v tiskovém středisku PS konala tisková konference KSČM. Zúčastnil se jí předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip a předseda PK KSČM Pavel Kováčik. Tématem TK byly další vládou schválené návrhy asociálních zákonů.

 Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM

 Myslím, že po včerejším rozhodnutí vlády ČR málokdo pochybuje o tom, že arogance moci dosáhla dalšího vrcholu. Protest, který chystají odbory a různé nezávislé iniciativy, je jistě na místě, protože další omezování práv pracujících, která byla získána v rámci civilizačního procesu v minulosti je evidentní.

 Jak jsem již včera uvedl, vláda předložila novelu Zákoníku práce, kde dává prostor tzv. mobilitě pracovní síly a ta nemá žádné jiné vyústění v tom, kde se vůbec bere, tzn. dopravní obslužnost případně bydlení v místě pracoviště, když v původním místě bydliště práci ztratí. Změna Zákoníku práce je pro KSČM a nejen pro ni, ale pro občany ČR nepřijatelná. Nejde jen o prodlužování doby pro smlouvy na dobu neurčitou nebo prodlužování hodin pro zaměstnávání tzv. na dohodu, mimořádnou pracovní smlouvu či neomezování výběru do veřejných pojistných systémů. Je evidentní, že dochází k tomu, že práva pracujících jsou ponížena na úroveň, která byla tak před sto lety.

 Pokud jde o druhou část rozhodnutí vlády – penzijní připojištění se státním příspěvkem jako třetí pilíř důchodového systému ČR. My nic nenamítáme proti dalším pilířům důchodové reformy. Ale jsme v zásadě proti tomu, aby státní podporu získávali jen ti, kteří budou mít vyšší částky na odloženou spotřebu. Znamená to, že ti, kteří dnes mají průměrnou mzdu, ve skutečnosti prodělají na tom, kdy budou odkládat peníze do tzv. druhého či třetího pilíře a jejich výplata bude nižší než do toho vloží. Prosím, pokud máte mzdu okolo 20-25 tisíc korun, zkuste si spočítat ten model na vlastní výplatě a zjistíte, že to, co tam vložíte, nikdy nedostanete zpátky. Čili budete platit nějaký soukromý fond, který bude vydělávat na tom, že vy si odkládáte svou spotřebu. To už je vrchol arogance.

 Pokud jde o druhý pilíř, tady zásadně nesouhlasíme, protože toto dvojče pilíře třetího nehorázně podporuje vybraný finanční sektor. Jestli někdo způsobil krizi ekonomickou v roce 2007-2008 a 2009 postihla výrazně ČR, tak to byl právě finanční sektor a banky. Když se podíváte, co se odehrává ve stále zmiňovaném Řecku, tak jde ve skutečnosti o to – ne, že by se prostředky vložily do projektů, ale vkládají se do bank, aby dostaly zpátky prostředky, které kdykoliv investoři vkládali do řecké ekonomiky. Nejde o podporu ekonomiky, ale bank. Připomínám, že do dnešního dne Řecko neobdrželo válečné reparace od SRN. Je tedy otázka, nakolik si německé banky mohou vůbec činit nárok na to, aby dostaly zpátky z Řecka úroky za své půjčky.

 Pokud jde o zdravotnickou reformu, budu stručný. Pokud jsem řekl, že jde o aroganci moci, tak vás prosím, abyste se pokusili nikoliv přečíst ty tisíce stránek těch třech zákonů, ale pokusili se najít analýzu jednotlivých kroků v zákoně. Jestli byste byli ochotni hlasovat pro hodnotu bodu toho nebo onoho zdravotního výkonu v konkrétním zdravotnickém zařízení a měli byste čisté svědomí, že jste nepoškodili pacienta. A na druhém místě, jestli jste nepoškodili zdravotnické zařízení, protože to, co je tam předloženo, evidentně je uspěcháno právě proto, aby na tom vydělala určitá skupina, ta se jmenuje zdravotní pojišťovny. Ty mají mít dostatek peněz na úkor poskytovatelů zdravotní péče, tedy na úkor nemocnic a na úkor pacientů. To už je opravdu víc než arogance, to je drzost vlády toto vůbec předložit. Proto také KSČM podpoří onu stávku nebo happening 12. července ve 12.05 před MZd. Pokud si snad myslíte, že vláda a vládní koalice bude dělat něco jiného než převálcovávat koalici díky svým 115 hlasům, tak já si to nemyslím. V podstatě jde o to, že tento návrh změní systém zdravotní péče, takže nebudete mít nárok na všechnu potřebnou péči. Jde o krok, který je za hranou všech demokratických pravidel, která umožňuje český právní řád. KSČM zásadně protestuje proti tomu, aby tyto zákony byly 12. července projednány.

 

Pavel Kováčik předseda PK KSČM

 Že vláda ignoruje opozici,na to si sice nikdy nezvykneme, škodí to občanům, škodí to demokracii, ale bereme to jako fakt, který nemůžeme momentálně změnit, jako fakt, který musíme vzít na vědomí. Že ale dělá hlupáky, nesvéprávné i ze svých vlastních poslanců, to jí jednou možná historie spočítá. Jak jinak se dá nazvat postup, při kterém včera dostanou do ruky vládní poslanci tisíce stránek tří zdravotnický zákonů a 12.7., tzn. za necelé dva týdny, se k nim budou muset kvalifikovaně vyjádřit. Na nich leží zodpovědnost za to, že z pacienta se stává klient, že z péče se stává služba a jako klient si službu objednávám a platím. Končí tu de facto z ústavy vyplývající tvrzení, že zdravotní péče je v ČR poskytována bezplatně na základě veřejného zdravotního pojištění. Zvýší to bezesporu spoluúčast pacientů. Navíc naše obavy, že zde vzniknou vlastně dvě služby ve zdravotnictví, a to služba chudinská a služba pro ty, kteří na to mají, jsou více než oprávněné. Na základě těchto faktů my nepodpoříme žádný z těch zákonů, které jsou navrženy.

 

Abych nebyl jen kritický, jedno drobné světélko tam přece jen vidíme. A to je konečně otázka úpravy postavení záchranářů. Tady v rámci Integrovaného záchranného systému záchranáři neměli zdaleka rovné postavení. Je patrné, že jsou často ohrožováni na zdraví i na životech, nicméně úprava toho postavení, kde mohou vstupovat bez nějakého dalšího rozhodování do prostor, kam jinak smí jen policie nebo hasiči, je sice v pořádku, ale podle našeho soudu se jejich postavení musí upravit jako postavení policistů a hasičů i co se týká hmotných požitků, to ocenění jejich práce. Protože práce zdravotnických záchranářů si nesmírně vážíme a zaslouží si i to ocenění. Jsme přesvědčeni, že bude-li možné diskutovat o jednotlivých obsahových bodech těch tří návrhů zákonů, bude-lil možné diskutovat skutečně s vědomím důkladného prostudování, s vědomím analýz nejen těch, co nám předloží vláda, ale i těch, co si necháme vypracovat jako opozice, pak není možné o těchto zákonech rozhodovat 12. a 13. července. A dokonce ani koncem srpna nebo v září, protože analýzu několika tisíc stran není schopen nikdo zanalyzovat s péčí a odpovědností za svoji práci v tak krátkém čase a tak důkladně, aby to rozhodování o zásadní změně, kdy péče, která byla doposud, přechází na komerční bázi, kdy se zvýrazňuje, že zdraví je zboží, tak není možné, aby se o takové věci rozhodovalo tak uspěchaně.

 KSČM nadále trvá na tom, že zdraví není zboží, že jakékoli změny ústavy, které by zhoršovaly postavení občana, jako například postavení pacienta, které ho nutí k vyšší spoluúčasti atp., jsou pro nás naprosto nepřijatelné a budeme klást veškerý možný zákonný odpor k tomu, aby podobná změna ústavy, která nutně musí přijít, budou-li tyto zákony schváleny, byla také přijata. Nesouhlasíme spolu s odbory a většinou občanů ČR.

 

DISKUSE

 Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM

 Ústava ČR dává občanům právo na odpor, pokud by vláda svým rozhodnutím zásadně ohrožovala demokratické principy fungování státu. A jestliže chce někdo změnit princip zdravotní péče bez změny ústavy a tato vládní koalice nemá 120 hlasů, nemá 3/5 většinu v Senátu, tzn. nemůže změnit ústavu – bezplatnou zdravotní péči na základě všeobecného zdravotního pojištění. Tak nemůže předkládat zákon, který je podle nás v zásadním rozporu s Ústavou ČR. A v tomto ohledu je to odstraňování demokratických podmínek fungování ČR podle Ústavy ČR a právo na odpor občanů je tedy dáno.

 

Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM

Diskusní téma: Tisková konference KSČM 30. června 2011 - Vláda schválila návrhy drakonických zákonů

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek