Tisková zpráva z 5. jednání ZMO dne 23.2.2011

09.03.2011 18:15

 

Nový ředitel Dopravního podniku Ostrava 

Vítězem několika kolového výběrového řízení na obsazení pozice ředitele DPO je podle hodnotící komise (tvořena byla sedmi členy) Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. Zastupitelé města ho na svém dnešním jednání navrhli do funkce člena představenstva obchodní společnosti Dopravního podniku Ostrava a na nového ředitele společnosti, a to od 15. 3. 2011, do té doby ukončí své dosavadní činnosti. Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině. Od roku 2001 působil ve vrcholových managementech několika společností. V oblasti dopravy má praxi od roku 2004.

Schváleny účelové dotace 

Na 5. zasedání zastupitelstva města byly v úvodu jednání podány další informace o restrukturalizaci Dopravního podniku Ostrava a informace o vyhodnocování akce SMOG v dopravních prostředcích MHD v době smogové regulace. Zastupitelé schválili účelové neinvestiční dotace, například na konání 11. ročníku Dnů NATO v Ostravě a zejména pak poskytování účelových dotací pro rok 2011 v oblasti handicapovaných včetně dětí a mládeže, v oblasti školství a volný čas, v oblasti sportu a handicapu, podpory vrcholového sportu, v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence a poskytnutí víceletých účelových dotací na období 2011-2014 v oblasti protidrogové prevence či sociální péče. Granty a dotace byly schváleny také pro oblast kultury a pro realizaci významných kulturních akcí. Zastupitelé schválili rovněž návrh na zrušení právnické osoby Černá louka 2015, s. r. o., jejíž účel byl naplněn. Projednali také žádost o financování projektů Zoologické zahrady Ostrava na odbahnění rybníka v areálu a projektu návštěvnického centra, které jsou spolufinancovány z operačních programů EU.

                                                                                                      Převzato z tiskové zprávy zastupitelstva

Diskusní téma: Tisková zpráva z 5. jednání ZMO dne 23.2.2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek