Tisková zpráva z 7. jednání ZMO dne 27.4.2011

28.04.2011 12:13

Sňatek nemocnice a záchranky potvrzen

Zastupitelé města Ostravy na svém 7. zasedání 27. dubna schválili sloučení příspěvkových organizací Městské nemocnice Ostrava a Městské záchranné služby k 1. červenci. „Cílem tohoto záměru je posílení pozice městské nemocnice na trhu zdravotnických zařízení v regionu. Zvýší se efektivita zdravotní péče a dojde k lepšímu využití technického a personálního zázemí. Sloučení nezasáhne do rozsahu a kvality péče,“ sdělila k problému náměstkyně primátora Simona Piperková. Nemocnice také dostala schváleny prostředky na financování projektu zateplení dětského pavilonu.

Stanovy DPO i ceny tepla

Zastupitelé se dále zabývali změnou stanov Dopravního podniku Ostrava o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi městem Dopravním podnikem. „Občanů se tato změna nijak nedotkne,“ ujistil náměstek primátora Aleš Boháč. Zastupitelstvo také schválilo dodatek ke smlouvě o spolupráci města s energetickou společností Dalkia. Řešily se ceny tepla a také možnost přizvat zástupce firmy na zasedání komise životního prostředí k jednání o možnostech zlepšování kvality ovzduší. Finanční dar dostanou nejlepší Ostravští sportovci roku 2010. Anketa Sportovec Ostravy roku 2010 bude vyhlášena v Radnici města Ostravy ve čtvrtek 28. dubna od 14 hodin.

Velké stavby na území Ostravy

Zastupitelé se seznámili s výsledky letošního ročníku soutěže Dům roku, titul pro rok 2010 a finanční odměna s ním spojená patří investorovi a architektovi apartmánového domu Landek v Petřkovicích. Zastupitelé byli také informováni o stavbách velkých marketů na území města v průběhu loňského roku, stejně jako o vývoji projektu revitalizace přednádražního prostoru ve Svinově. Výstavba dopravního terminálu nadregionálního významu, který propojí a integruje vlakovou dopravu, individuální automobilovou dopravu, dálkovou autobusovou dopravu s městskou hromadnou dopravou, bude zahájena nejpozději v červnu letošního roku. Tato tzv. II. etapa revitalizace přednádražního prostoru Svinov bude ukončena zhruba za dva roky. Závěrečná diskuze se stočila k tématu obnovy společenského života v centru Ostravy v budoucnosti. „Musíme udělat vše proto, aby se do liduprázdného centra města vrátil život,“ uzavřel primátor Petr Kajnar.

převzto z tiskové zprávy zastupitelstva

Diskusní téma: Tisková zpráva z 6. jednání ZMO dne 30.4.2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek