Tisková zpráva z 8. jednání ZMO dne 25. května 2011

05.06.2011 09:19

 

Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením

Poslední květnovou středu se v ostravské radnici uskutečnilo 8. zasedání zastupitelstva města. Jedním z nosných bodů jednání byla Zpráva o hospodaření statutárního města za první čtvrtletí roku 2011, kterou představil náměstek primátora Tomáš Petřík. Navzdory výraznému propadu příjmů z rozpočtového určení daní jsou čísla na účtech města stále v plusu. Výsledek hospodaření za období leden až březen 2011 činí Kč 282 179 496,42. Jedná o rozdíl mezi náklady a výnosy z Výkazu zisku a ztráty, přičemž zde nejsou proúčtovány odpisy dlouhodobého hmotného majetku a náklad opravných položek a pohledávek.

Dotace na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky

Delší výměna názorů zastupitelů provázela návrh na poskytnutí dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách na území města. Finanční prostředky z dotace lze použít na platy a vzdělávání jazykově kompetentních učitelů či jejich zajištění formou služeb a na nadstandardní učební pomůcky souvisejících s bilingvní a cizojazyčnou výukou. Celkem bude mezi školy rozděleno 5 260 tis. Kč. Maximální výše dotace činí podle formy výuky cizího jazyka 350 tis. - 700 tis. Kč na 1 právní subjekt.

Podpora festivalu Dream Factory Ostrava

Zastupitelé také schválili žádost občanského sdružení OVArt na poskytnutí čtyřsettisícové dotace na realizace divadelního festivalu Dream Factory Ostrava. Uskuteční se 8. až 11. června a jde už o 3. ročník úspěšného setkání divadelníků, hudebníků, performerů, výtvarníků a dalších zástupců progresivního umění. Hlavní náplní programu jsou divadelní představení doplněná o vernisáže, výtvarné instalace a hudební vystoupení. Dream Factory Ostrava byl součástí kandidatury města Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015 a měl být jedním z projektů v nichž bude město pokračovat i v dalších letech. Dotace byla navržena ve stejné výši jako vloni, tj. 370 tis. Kč.

z tiskových zpráv zastupitelstva
 

Diskusní téma: Tisková zpráva z 8. jednání ZMO dne 25. května 2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek