TK 18. 9. 2012 - Aktuální politická situace, vládní úsporný balíček, metanolová aféra - nutná opatření

23.09.2012 09:13

 

V úterý 18. září 2012 se v prostorách novinářského atria v Poslanecké sněmovně uskutečnila tisková konference KSČM, na které vystoupili poslankyně a místopředsedkyně ÚV KSČM Miloslava Vostrá a předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik. Dvojice politiků seznámila novináře s postojem strany k aktuální politické situaci, vládnímu úspornému balíčku a také k aféře, kterou rozpoutaly otravy způsobené požitím alkoholických nápojů s vysokým obsahem metanolu.

 

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně a místopředsedkyně ÚV KSČM

 

Na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny by měl být opět vládou předložen tzv. balíček daňových změn. Chtěla bych připomenout, že už v minulosti byly přijaty určité konglomeráty zákonů, byly to balíčky toho či onoho, ale i různé batohy, žádný z nich však nepřinesl nic pozitivního pro občany této země. Bohužel ani tento návrh není výjimkou.

 

Na jeho adresu zazněla celá řada názorů a argumentů zleva i zprava. Pravdou je, že neobsahuje nic, co by znamenalo pozitivní změnu pro ČR. Tato vládní koalice nedělá žádné kroky, které by vedly ke zlepšení hospodářské situace, ke zvýšení životní úrovně občanů, spíše naopak.

 

KSČM považuje předložený návrh jednak za asociální a kromě toho i celkově nekoncepční. Její poslanci tudíž nemají žádný důvod ho podpořit. Premiér Nečas chce spojit hlasování o tomto návrhu s vyslovením důvěry vládě. Snaží se o jeho prosazení bez podstatných změn, za každou cenu, bez ohledu na názory veřejnosti či ekonomů. Dovolte mi připomenout, že inkaso ze zvýšené sazby DPH zaostává v současnosti proti plánu plnění. A dovolte mi tedy trochu parafrázovat slova pana premiéra: Za této situace je zvýšení DPH krok na hranici nekompetentnosti.

 

KSČM má vlastní návrhy, které vycházejí z reálné situace a možností. Jedná se jak o proexportní opatření, která jsou cílena na rychle rostoucí trhy, jakými jsou Indie, Jihoafrická republika, Brazílie či Čína, tak i opatření ke zvýšení tuzemské poptávky a vytváření investic. Mezi tato opatření patří např. i zrušení stropů u zdravotního a sociálního pojištění či návrh zákona o majetkovém přiznání. I tyto návrhy komunistických poslanců by dnes měly být zařazeny na program schůze a já doufám, že se o nich konečně začne diskutovat. A slovo "konečně" říkám proto, že každý z těchto návrhů již byl několikrát ve sněmovně podán.

 

Co se týká daňového balíčku, nebudeme těmi, kteří budou jeho projednání nějakým způsobem zdržovat.

 

 


 

Pavel KOVÁČIK, předseda Poslaneckého klubu KSČM

 

Dovolte, abych podal několik krátkých sdělení k aktuální politické situaci a také k tomu, co je v Poslanecké sněmovně nyní po ruce.

 

Zrovna v těchto chvílích probíhá na pražském Klárově demonstrace občanů proti církevním restitucím, která vyústí v předání petice proti těmto restitucím sněmovnímu petičnímu výboru. S potěšením sděluji, že za dobu, po kterou tato petice běží, tj. necelých šest týdnů, bylo sebráno zhruba 36 tisíc podpisů, přičemž další a další každou hodinu přibývají. Myslím si, že je to taková síla, která má přinejmenším k zamyšlení přimět všechny, kdo by tento návrh zákona chtěli dále prosazovat. Je to zcela v souladu s tím, co říkají průzkumy veřejného mínění, podle kterých má převážná většina spoluobčanů o tomto zákoně pochybnosti.

 

Nyní krátce k tzv. metanolové aféře. Chci vyslovit jménem KSČM soustrast a účast rodinám zemřelých, rodinám obětí této aféry. Pro nás je prvotní příčinou kauzy dlouhodobé podceňování kontrolních funkcí státu a jeho institucí. Naši odborníci na tuto oblast už v roce 2004 v okamžicích, kdy se nám nepodařilo tyto návrhy prosadit v příslušných zákonech, upozorňovali předsedu vlády, ministra financí, předsedy obou komor parlamentu a další význačné činitele. Ty všechny se snažili přesvědčit o tom, že tu existuje jisté riziko, pokud se něco neudělá s černým trhem a nelegální výrobou alkoholu - riziko ohrožující zdraví a život občanů. Už tehdy jsme navrhovali konkrétní opatření, jakým způsobem by se problém dal řešit. S tímto jsme se v roce 2004 obrátili na premiéra Špidlu a poté i na premiéra Topolánka a jeho lidi. Ovšem vždy bez jakékoliv odezvy.

 

A jaká KSČM navrhovala a stále navrhuje opatření? Podporujeme aktuální akutní opatření, která jsou v běhu. Za současné situace ani nelze dělat nic jiného. Možná měla vláda jednat rychleji a ne teprve poté, co si metanol vyžádal svou šestnáctou oběť. Na rozdíl od vlády ale příslušní krajští funkcionáři reagovali velmi rychle.

 

Co se týká koncepčních opatření, je třeba urychleně a koordinovaně stanovit postup a na základě toho pak přijmout příslušné právní předpisy, a to hned ve třech oblastech. V první řadě je nutné – a shodneme se na tom všichni, včetně vládních stran – výrazně posílit kontrolní funkce státu. Kontrola má začínat při výrobě alkoholických nápojů, a to nejenom při destilaci v pálenicích, ale i v míchacích procesech, které probíhají legálně i nelegálně. Kontrolní mechanismy by měly fungovat i v oblasti distribuce – jak na výrobu, tak na prodej alkoholu by měly být vydávány licence, které by se při nejmenším pochybení odebíraly. Kontrola se zaměří také na značení alkoholu, kolky by přitom měly být opatřeny ochrannými prvky. Technická řešení se přitom najdou, nejdůležitější je ale to, že kolek musí být nositelem spotřební daně, podobně, jako je tomu u tabákových výrobků. Pak by se jich tolik z firem neztrácelo do šedé zóny. Musí být použit institut minimální ceny, tzn. že cena nesmí být nižší než náklady na výrobu a distribuci, daň z přidané hodnoty a spotřební daň. Musí být diskutováno maximální spotřebitelské balení. My se přikláníme k názoru, že dva litry je ona hranice, která je tak akorát, aby v případě, že dojde k porušení technologické kázně – ať vědomému či nevědomému – nebyly důsledky tak fatální. A legální láhev by se od té ilegální dala rozlišit malým číslem - datem plnění, kterým by byly opatřeny legální láhve.

 

Třetí oblast je oblast daňová. Podle našeho soudu je třeba, aby ministr financí velmi urychleně začal uvažovat o tom, že těm, legálním výrobcům, kteří se teď zařadili mezi ty, kterým vznikla škoda, odloží splátku daně z přidané hodnoty a spotřební daně v nejbližším možném splátkovém termínu. A bude třeba se zamyslet také nad tím, jakým způsobem upravit zejména spotřební daň u alkoholu, poznamenávám, že po posledním zvýšení spotřební daně výběr nestoupl, leč spotřeba neklesla. To znamená, že zákon je třeba upravit tak, aby se zefektivnil výběr spotřební daně, když je vypsána, a aby se zmenšil prostor pro nelegální výrobce.

 

Co se týče programu nadcházející schůze, a už to tu paní místopředsedkyně přede mnou říkala, do přednostního projednávání bychom rádi prosadili alespoň zrušení stropů a majetková přiznání. To jsou ty nejbolavější věci, které je třeba co nejdříve projednat. Nebudeme zdržovat projednávání daňového balíčku – je třeba jej projednat co nejdříve, aby došlo k hlasování o osudu této vlády. Čím dříve, tím lépe!

 

 

Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM