TK 30. 5. 2012 - Čerpání evropských fondů, vydání Davida Rátha a církevní restituce

31.05.2012 17:53

 

Ve středu 30. května 2012 se v tiskovém středisku PS konala tisková konference KSČM. Zúčastnil se jí předseda ÚV KSČM a poslanec PS PČR Vojtěch Filip a poslanec KSČM Vladimír Koníček. Tématem bylo čerpání dotací z evropských fondů, vydání Davida Rátha k trestnímu stíhání a církevní restituce.
 
 
Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM
 
To, k čemu se chci vyjádřit, je vážné. Když jsem na to upozorňoval v únoru letošního roku, poté, kdy byl premiér informován, jaká hrozba je z pohledu čerpání prostředků z EU. Vůbec nešlo jen o čerpání prostředků ministerstva školství býv. ministra Dobeše. Evropský účetní dvůr ještě v té době nezveřejnil doklady, které se týkaly 1. programu ve zdravotnictví, 2. programu v dopravě, 3. programu ve školství a za 4. programu v životním prostředí. Ten, kdo píše, že nečerpání je důsledkem zatčení Davida Rátha, vědomě lže. Prověrka Evropského účetního dvora nemohla tušit, že tu někdo bude vzat do vazby a týkala se let, která v podstatě spadají do minulého volebního období, do let 2008-2010. Pokud pan ministr financí Kalousek odmítá vinu na tom, že nenese česká vláda odpovědnost za chyby v čerpání, za chybu auditu, tak také vědomě neříká pravdu. Jinak by vláda nepředpokládala, že bude třeba změnit 1. ústavní zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, 2. zákon o kontrole a zákon o NKÚ, tzn. rozšíření pravomocí. Mj. je to věc, kterou klub KSČM podporuje a navrhuje od roku 1999, zejména různými návrhy – např. ve chvíli, kdy vznikaly kraje, jsme namítali, že tak velké množství prostředků, které prochází prostřednictvím krajských rozpočtů, není možné ponechávat bez kontroly státu.
 
           
Samozřejmě se to promítlo i do složitého projednávání zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, vzhledem k tomu, že zákon je nedostatečný a dělá auditním orgánem to ministerstvo, které má i prostředky rozdělovat, tzn., že by šlo o kontrolu sama sebe a audit by byl zpochybnitelný. Čili vyjádření pana ministra Kalouska a pana premiéra považuji za zcela zavádějící a odporující tomu, co je zjištění Evropského účetního dvora.
 
           
A nyní k evergreenu současné době – jednání sněmovny v úterý odpoledne ve věci vydání Davida Rátha. Podotýkám, že klub KSČM k tomu ještě nezaujal stanovisko. Moje stanovisko je známé od čtvrtka minulého týdne, kdy jsem jasně řekl, že hierarchie právních norem ukazuje na to, že výkon mandátu je nadřazen, protože je to ústavní mandát, jiným právním normám.Hierarchie je ústava, mezinárodní pakty, kterými je ČR vázána, pak teprve zákony, nařízení a vyhlášky. V tomto ohledu tedy rozhodnutí, které se neustále omílá, samozřejmě spadá pod to, co bude platit. Jestli ústava nebo zákony. A pokud někdo říká, že zamezujeme tomu, aby se veřejně projednávala kauza Davida Rátha, tak nevím o tom nic, že by dozorující státní zástupkyně měla v úmyslu zrušit důvody koluzní vazby, tzn. vazby, která o mezuje vazebně stíhaného v tom, aby neovlivňoval svědky a ostatní. Dovolím si jednoduše připomenout, že pokud se někdo pohoršuje nad tím, že David Ráth by měl vystoupit na schůzi sněmovny, tak pro se nepohoršuje nad tím, že ve sněmovně bude zasedat, pravda nepravomocně odsouzený pro úplatkářství, pan poslanec Bárta, který se vrací do VV. Proč se nepohoršuje nad tím, že ministr obrany A. Vondra může v televizi komentovat úplatkářskou aféru, když není schopen vysvětlit, co má lesnická firma v Rakousku se 150 mil. korun na účtech společného s ozvučením českého předsednictví. Myslím, že je třeba měřit všem stejným metrem. Budu hlasovat pro vydání D. Rátha, ale v každém případě odmítám, že tady existuje dvojí metr – jeden metr na koalici – ti mohou cokoliv a nebudou vazebně stíháni, ať už mají nebo ne imunitu – panem Janouškem počínaje a panem Drobilem konče – a ti, kteří jsou v opozici mohou být vazebně stíháni kdykoliv. To je, podle mého soudu, věc, která si zaslouží pozornosti. Jsem přesvědčen, že pokud nechceme dojít k fašizující totalitě, tak bychom se měli starat o to, aby ČR zůstala alespoň formálně právním státem.
 
 
 
Vladimír Koníček, poslanec KSČM
 
Majetkové vyrovnání s církvemi jde příští týden do finále a my jsme svědky stále tvrdší masáže společnosti, že tak, jak to připravila tato vláda, to je jediné možné řešení, a jinak to nejde. Bohužel vláda v průběhu projednávání ve výboru nepředložila žádné argumenty proti zpochybněním, která zazněla na prvním čtení ve sněmovně. Vláda vůbec nechce diskutovat o ohodnocení majetku, které je silně nadsazeno. Vláda nevyvrátila zpochybnění rozsahu vydávaného majetku. U majetku vydávaného naturálně sice vláda přistoupila k zpřesnění podmínek doložení vlastnictví, ale u majetku, za který má být vydána finanční náhrada, žádné pochybnosti nepřipouští. Přitom na jednání ústavně právního výboru paní ministryně řekla, že není možné dopředu říci kolik, jaký rozsah majetku bude naturálně vydán, protože to bude záležet na samotných oprávněných osobách, o jaký majetek požádají. A hlavně, co doloží. Ale u 59 mld. které se mají vydat jako peněžité plnění, nikdo nic dokládat nebude. Tam vláda nemá ani stín pochybnosti. Ale seznam majetku, za který má být náhrada vydána, vláda nechce ukázat. Mám pochybnosti, zda takový seznam vůbec vláda má.
           
V PS se konal minulý týden seminář k vyrovnání s církvemi, který vrhl na rozsah majetku stín dosti temný. Zaznělo totiž, že záznamy v církevních knihách u značného množství církevního majetku jsou opatření dodatkem „sinem presentato“, tedy „zapsáno bez písemného podkladu“. A těmito záznamy má být dokládáno historické vlastnictví církví. Na můj dotaz na ústavně právním výboru, kolik je takového majetku, paní ministryně neodpověděla. Přitom předtím tvrdila, že nároky byly podrobeny kontrole.
 
           
Sobotní vyjádření kardinála Duky, že v případě nepřijetí tohoto zákona budou církve hromadně se soudit, vnímáme jako vydírání dosud nerozhodnutých koaličních poslanců. Jako postoj hráče pokeru, který má v ruce jeden pár a přitom s kamennou tváří přihazuje do banku.
           
KSČM předložila ve sněmovně návrh zákona o konání referenda k vyrovnání s církvemi. Vůle vládní koalice je ale nepřipustit v této otázce rozhodování občanů. Koalice je připravena silou uskutečnit největší pozemkový přesun v novodobých dějinách našeho státu. KSČM s tímto řešením nesouhlasí a příští týden bude hlasovat proti návrhu tohoto zákona.
 
 
Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM

Diskusní téma: TK 30. 5. 2012 - Čerpání evropských fondů, vydání Davida Rátha a církevní restituce

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek