Transform! Europe jednal v Praze

13.10.2011 08:04

 

Transform! Europe, tedy levicová intelektuální evropská síť pro alternativní myšlení a politický dialog, se sešel na svém výročním zasedání 10.-11. září v Praze. Haló noviny přinesly z jednání obsáhlé zpravodajství, ale k zajímavému projektu se vracíme ještě formou ankety se třemi z 26 účastníků, kteří dorazili z celkem 13 zemí.

Na současnou globální krizi kapitalismu a recept na její řešení, resp. na význam takového uskupení, jako je Transform! jsme se zeptali Řeka Harise Golemise z volebního uskupení Syriza, rumunského odborového předáka Petera Damo a zástupkyně maďarského Transformu Judith Morva:

Golemis

Podle Harise Golemise žijeme v historickém období. Ale je otázkou, máme-li z toho mít radost. Ohledně absolutně účinného řešení vyrovnání se s globální hospodářskou krizí totiž příliš optimistický není. Podle něj nikdo takové řešení nezná, to by (v opačném případě) dějiny nebyly dějinami dlouhých bojů širokých lidových vrstev o svá základní práva. Golemis je každopádně přesvědčen, že světový kapitalismus ani nemůže řešení přinést, protože sám o sobě je viníkem současného stavu - globální krize. Proto je podle sympatického bělovlasého představitele levicové fronty v Řecku vše otevřené - nevylučuje ani geopolitické změny, ale ani fakt, že zas a znovu budeme opakovat své vlastní chyby.

Co se týče známého pokrokového rčení »One solution, revolution!« (tedy že Jediné řešení je revoluce), dozvídáme se, že revoluce není instantní, že lidi dole bychom mohli přesvědčit, ale potřebujeme pochopit, že revoluce je více, než jen jít na ulici před »Zimní paláce« a tam žádat okamžitou změnu stůj co stůj. Golemis si uvědomuje, že šanci už jsme měli a nebyli jsme úspěšní, proto budeme mít s oslovením potřebné většiny problém. »Rozhodně to nevyřešíme jen omluvou,« upozorňuje! Už proto, že nyní žijeme v odlišné situaci než při prvním (neúspěšném) pokusu o socialismus, máme odlišnou krizi, ačkoli je samozřejmě jasné, že život není lepší než tehdy... Golemis je přesto dílem optimistický, už proto, že je jasné, že liberalismus pohltil sociálně demokratické strany docela, že už nidky nebudou schopny dělat skutečně levicovou politiku, která se ale ukáže jako nezbytná! »Skutečná transformace ve světě může trvat rok, ale i 30 let - to se nedá předvídat. Reformovat svět je nelehký úkol,«usmívá se.

Souhlasí s námi, že největším soupeřem nám je masmediální vymývání mozků, protože prolomit mediální propagandu MMF, Evropské centrální banky, ale i EU samotné, která si prý nijak nezadá s tou v období diktatury v letech 1967-74 v Řecku, kdy každý večer v hlavním vysílacím čase opakují jako kolovrátek slouhové v žoldu těchto institucí zjednodušené fráze o potřebě tzv. úsporných opatření..., to bude úkol vpravdě nadlidský. Komerční média jsou proto podle Golemise velmi důležitá a my musíme hledat mosty k tomu do oficiálních masmédií proniknout, i kdyby jen organizováním neustálých masivních demonstrací odporu, které sdělovací prostředky nemohou zcela ignorovat! Potřebujeme ale i alternativní média a všechny další legální příležitosti, jak se dostat se svými recepty k lidem dole, přesvědčuje náš první host. Připouští, že možnosti Transformu něco reálně změnit jsou minimální. Tam prý ale ani jeho ambice nesahají. Může ovšem pomoci změnit politický styl a koneckonců i politické hráče. Může nás naučit kultivovanému přístupu k nepříteli, pomoci ve sjednocené Evropě sjednotit i levici jako takovou! Může spojovat různé strany, odborová sdružení, sociální hnutí, různé tradice i různé programové návrhy. A pak, při koordinaci tolik potřebné změny, nastartovat ideje budoucnosti...

Damo

Rumun Peter Damo z Transylvánie zastupoval coby šéf regionálních odborů se specializací na vzdělávání Rumunské sociální fórum. A v souladu s Golemisem je přesvědčen, že naše pozice bude vždycky závislá na lidech, na naší schopnosti řídit změnu mentality a postojů lidí.

Optimistou je proto, že si uvědomuje samotnou lidskou přirozenost - totiž bránit se před neoliberalismem. Proto ještě věří v možnost změnit svět. Ale zdůrazňuje, že širokým vrstvám musíme nabídnout něco realistického, věrohodného, abychom spolu mohli dosáhnout potřebné změny politické kultury.

Transform! (viz www.transform-network.net) podle Petera na svobodné bázi reorganizuje různé přístupy společenských organizací, občanských sdružení, nevládních organizací (populárních NGO's), odborů, hnutí a politických stran. »Každá dobrá snaha k dosáhnutí změny v každém sektoru přispívá k tomu, aby jiný svět byl možný,« zdůrazňuje Damo.

Morva

Maďarka Judit Morva nám popsala vážnou krizi ve své zemi, krize, jejíž konec je v nedohlednu... Levice i v Maďarsku předkládá spoustu návrhů, ale ty jsou ve finále pro politický establishment samozřejmě nepřijatelné. V maďarském Transformu přemýšlí proto v dlouhodobých dimenzích, aklimatizují se na dlouhodobou krizi a podle toho se snaží pracovat.

Jak proniknout do médií? Prý neřešitelná otázka, protože v Budapešti jsou média ve vleku pravicové vlády ještě víc než jinde.

Ještě větší problém ale Judit vidí ve zradě donedávna vládnoucí Socialistické strany. Ta je v totální krizi a není schopná reprezentovat základní levicové hodnoty. Osm let tam »socialisté« bránili levicovým návrhům, vyloženě vládli s tím, že převzali metody, které neoliberální krizi ještě víc prohlubovaly. Stejně jako to podle Judit činí i sama Evropská unie, v čemž vidí další klíčový problém.

I proto lidé volili fašizující Orbánovu stranu, která dnes má v zemi dvoutřetinovou ústavní většinu. Myslí si, že voliči socialistů zůstali vlevo, ale jsou ve zmatku, neví, kam se otočit...!

Transform! v Maďarsku předkládá návrhy na zabránění prohlubování zadlužování, zdůrazňuje, že velké podniky i majetky musí být zdaněné a musí jim být zúžen prostor na úkor podpory malých a středních podniků. V zemědělství se vyslovuje proti genové modifikaci či proti monovýrobě. Podstatný je i vztah k práci samotné. Musí se upravit zákoník práce, vytlačit (eliminovat) práci načerno, zlepšit kontrolní mechanismy. Ani Transform! ale neví, jak tyto levicové návrhy dostat mezi lidi. A pokud už se tam dostanou, pak ovšem tak, že je nejprve ukradne Orbánova (ultra)pravice a vydává je za své.

Z maďarských problémů je patrné, že nás ještě skutečně čeká dlouhá bitva. Ale Transform! Europe se jí nebojí a rozhodně nic vzdát nehodlá!

Roman JANOUCH

převzato z Haló novin