Univerzita Jana Švermy v Ostravě

04.11.2014 21:41

„Socialismus, jakmile se stal vědou, žádá, abychom se k němu jako k vědě chovali, to je, abychom jej studovali“ - říká v předmluvě svého díla „Německá selská válka“ Bedřich Engels.

Z této myšlenky vycházela před 10-ti lety středočeská krajská organizace KSČM při založení své univerzity Jana Švermy (dále UJŠ), jako vzdělávacího zařízení v oboru společenských věd pro mladé a začínající členy strany, ale i okruh levicově orientovaných zájemců.

S marxismem jako společensko - vědní disciplinou, se dnes u nás téměř v životě nesetkáváme. Učení tohoto velikána, který byl v r.1999 v anketě britské BBC vyhlášen největším světovým myslitelem tisíciletí - je  na rozdíl od jiných zemí - v České republice úmyslně zatlačováno do pozadí. Je však teoreticko-politickým a nosným základem práce naší strany a tudíž je zapotřebí se mu i v obtížných podmínkách věnovat. Proto MS KV KSČM rozhodl na základě zkušeností středočeské UJŠ a z hlediska potřebnosti přípravy, zejména mladých členů strany, založit její pobočku v MS kraji a pověřil s. Karla Klimku (OV KSČM Frýdek-Místek) a s. Milana Pešu (MěV KSČM Ostrava) jejím založením. Za účinné spolupráce Klubu společenských věd, který lektorsky zajišťuje výuku kvalifikovanými lektory, se podařilo zahájit výuku 25.10.2014 v prostorách MěV KSČM Ostrava (kde bude výuka trvale probíhat). Výukový program je dvouletý a 25 přihlášených posluchačů získá základní přehled o marxistickém pojetí vybraných společensko-vědních oborů se zřetelem na využití v politické práci. A pak, po ukončení na základě studijních výsledků a závěrečného hodnocení, o dalším využití absolventů ve stranické práci rozhodne vedení MS KV KSČM spolu s OV KSČM a absolventa.

V programu výuky je prostor i pro aktuální témata a proto už např.v listopadu se posluchači UJŠ - pobočka Ostrava, účastní Vratimovského semináře, který je pevnou součástí výukového programu.

Přejme univerzitě zdárný průběh, lektorům pozorné a vnímavé posluchače a posluchačům samotným pak načerpání co nejširších vědomostí pro svou další práci.

Milan Peša