V Liberci jednal o víkendu VIII. sjezd KSČM - cílem je spravedlivá společnost

21.05.2012 11:14

 

Předsedou ÚV KSČM se stal pro příští čtyři roky opět Vojtěch Filip. Prvním místopředsedou zvolili delegáti VIII. sjezdu v sobotu Petra Šimůnka. V neděli dopoledne pak vybrali dva místopředsedy – Miloslavu Vostrou a Jiřího Dolejše.

Sjezd schválil úpravy stanov. Bylo rozhodnuto, že nejen předsedu a prvního místopředsedu, ale také další místopředsedy ústředního výboru bude volit sjezd. Další změny stanov upravují některé pravomoci ÚV KSČM a VV ÚV KSČM (ten nově např. ustanovuje do funkcí a odvolává vedoucí oddělení a tiskového mluvčího ÚV KSČM). Zřizují se krajské výbory, schváleny byly i statuty rozhodčích a revizních komisí KSČM.

Nové stanovy začaly platit už v sobotu

Sjezd zvolil ústřední orgány strany, potvrdil složení ÚV, který na svém prvním zasedání v neděli zvolil členy nového VV ÚV KSČM tak, jak byli navrženi krajskými konferencemi, a doplnil za člena předsedu poslanců Pavla Kováčika a europoslance Jiřího Maštálku. Sjezd vzal na vědomí materiál Socialismus v 21. století, schválil Hlavní úkoly a zaměření politiky KSČM mezi VIII. a IX. sjezdem a Výzvu občanům ČR.

»Cílem českých, moravských a slezských komunistů je vybudování sociálně spravedlivé společnosti, socialismu,« v úvodním slově sjezdu to zdůraznil předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Jak řekl, strana prošla v minulosti zvlášť složitým obdobím, zažila obrovský tlak a ustála i snahu o likvidaci.

Kritizoval současnou Nečasovu vládu s jejím stále krutějším vysáváním peněženek občanů, situace mnoha rodin se výrazně zhoršila už po r. 2008 tzv. zákonem o stabilizaci veřejných financí. Poděkoval komunistům i občanským iniciativám, které svými rozsáhlými aktivitami a protesty zabránili umístění amerického radaru v ČR.

»Byl zde i pokus si tzv. vojensky zajistit vlastní vládnutí. To se ale vládě nepodařilo. Sice si v parlamentu prosadila příslušné smlouvy s USA umístit v Brdech americkou vojenskou základnu, ale i přes odpor občanů záměr nebyl realizován,« zdůraznil s tím, že KSČM v tomto boji získala nové spojence a sympatizanty.

* * *

Zalitoval, že ve volbách 2010 se nepodařilo vysvětlit nebezpečí stran »na jedno použití«, k čemuž výrazně přispěl i vychloubačný a konfrontační tón tehdejšího předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, který měl tendenci mluvit za celou opozici a choval se už dlouho před volbami jako vítěz.

Filip poukázal na zneužití tzv. čistých stran. »Na nebezpečí nově vzniklých stran – TOP 09 a Věcí veřejných - jsme upozorňovali, ale lidé to nebrali v úvahu,« připomněl.

Pochválil rozvíjející se aktivity Spojenectví Práce a Solidarity, které začíná být uznávaným subjektem v rámci občanských iniciativ. Situace ve společnosti je podle něj výbušná, hromadí se spory, vláda je odmítá řešit, nebo koná způsobem »rozděl a panuj, a tím jen přilévá oleje do ohně«.

Porazit Nečasovu vládu

Předseda komunistů kritizoval, že ČR se pod vedením koalice propadá do bezvýznamnosti, a zahraničí se na nás dívá jako na korupční zemi. Velkou pozornost věnoval zahraničněpolitické situaci. Vývoj posledních měsíců podle něj ukazuje, že současná celosvětová hospodářská krize dalece překoná krizi 30. let, její součástí je totální krize morální.

»Je nutno přisvědčit ekonomickým expertům a analytikům, kteří říkají, že světová ekonomika se po završení své globalizace ocitla před katastrofou. Východiskem, neboli nápravou stávajícího stavu globálního ekonomického systému je jedině radikální změna samotného systému nebo minimálně její výrazná regulace. Z toho plyne i závěr, který sdílím, že lidstvo v nejbližší budoucnosti čekají nejhlubší společenské změny,« podtrhl Filip.

Za důležitou označil spolupráci s komunistickými a radikálně levicovými stranami světa.

Za hlavní cíle KSČM označil porážku Nečasovy vlády, nové volby a ustavení vlády respektující zájmy většiny občanů, zastavení tzv. restitucí církevního majetku, zpracování komplexního protikorupčního programu, rozšíření přímé demokracie – zákon o obecném referendu, bezplatnou zdravotní péči v souladu s LZPS, bezplatné studium, pomoc mladým rodinám, zastavení důchodové reformy…

Získávat další spojence

Místopředsedkyně ÚV KSČM Miloslava Vostrá informovala delegáty o hospodaření strany s tím, že šetřit bude nutné i proto, že KSČM musí myslet na výdaje, spojené nejen s letošními volbami do třetiny Senátu a do krajských zastupitelstev, ale něco budou stát i volby v roce 2014.

Předseda Ústřední revizní komise (ÚRK) Otakar Zmítko přednesl Statut revizních komisí KSČM a zprávu o činnosti ÚRK od VII. sjezdu KSČM. Informoval, že komise v uplynulém období zaměřila svou činnost na hlavní ekonomické otázky související s problematikou hospodaření strany, doporučení komise byla stranickými orgány většinou přijata. Kontrola účetnictví strany dokázala, že nedošlo k porušení zákonů. »Hospodaření KSČM je průkazné a úplné,« konstatoval.

Předseda Ústřední rozhodčí komise (ÚRoK) Zdeněk Levý sdělil, že komise uskutečnila pravidelné revize vyplývající ze zákonů. Většinu jí navržených doporučení stranické orgány přijaly. Rozhodčí komise konstatovala nárůst řešených sporů. Jejich úspěšné vyřešení podle něj pomohlo k uklidnění situace v řadě míst.

Levý si posteskl, že někteří členové nechtějí respektovat názory zvolených orgánů. Připomněl, že před KSČM stojí hlavní úkol, volby, a potřeba získat další spojence. »Je třeba vytvářet funkční a přátelské prostředí pro diskusi. Na všech úrovních je třeba předcházet konfliktům a sporům mezi členy a orgány. Přál bych si, aby se morálka a dobré vztahy v KSČM šířily do celé společnosti,« uvedl.

Zvednout hlavy a nebát se odpovědnosti

O funkci předsedy ÚV KSČM se ucházeli tři kandidáti. Post obhajoval předseda Vojtěch Filip, jeho protikandidáty byli místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič a komunální politik z Ostravy a vysokoškolský učitel Martin Juroška. Nejdříve se stručně představili, uvedli své majetkové poměry, a nastínili svou představu dalšího směřování strany.

Filip byl stručný, svou vizi sdělil už v úvodním slově. Mj. uvedl: »Jestliže se shodneme, že je česká společnost, včetně dalších minimálně evropských zemí, v bodu zlomu a že je potřeba nahradit přežitý neoliberální model, a to se doufám shodneme, musíme jako politická strana, která je na vzestupu a získává další členy a sympatizanty, být schopni formulovat základní přístupy ke všem oblastem společenského a státního života u nás a také v zahraniční politice.«

* * * 

Podle Grospiče je třeba mít na zřeteli fakt, že krize sama od sebe nežene voliče do náruče levicových stran. »Pokud chce komunistická strana obstát, nesmí se nechat zmást předvolebními preferencemi. Sedm let úbytku voličů nelze přehlížet a považuji za potřebné tento trend změnit,« uvedl. Je podle něj třeba říct, že nezanedbatelná část lidí stále více spojuje s KSČM své představy o vyřešení existenčních problémů. »To by nás mělo zavazovat,« zdůraznil.

Strana proto musí lidem srozumitelně vysvětlovat svoji představu cesty vyvedení z krize.»Nabízím cestu trpělivého posilování KSČM, zásadové politiky, odmítám rozdělování strany na dva tábory a dva proudy. Stranu je třeba sjednocovat a posílit,« prohlásil.

»Pohádky nejsou proto, aby se jimi strašily děti, ale abychom si z nich vzali ponaučení. KSČM v pohádce o Šípkové Růžence není princem, ale spící Šípkovou Růženkou,« míní Juroška. Kritizoval, kam dovedly vládní elity naši zemi, a KSČM prý jako by snad ani nebyla, lidé o ní ani moc nevědí…

»To bych chtěl změnit. KSČM se nemá za co stydět, proto musí zvednout hlavu a býtsebevědomou politickou stranou,« zdůraznil. Za hlavní problém označil nízké sebevědomí komunistů. Tvrdí, že KSČM by měla občanům signalizovat, že chce volby vyhrávat, že chce být nejsilnější levicovou stranou. »Přestaňme se bát české veřejnosti a udělejme vše pro to, aby se ani česká veřejnost nemusela bát nás,« vyzval.

Nové vedení strany

Delegáti volili předsedu a 1. místopředsedu ÚV KSČM v sobotu. Z prvního kola volby vítěz nevzešel. Žádný z kandidátů nezískal potřebnou většinu hlasů. V případě volby předsedy získal Filip ze 448 platných hlasů 223, Grospič 135, pro Jurošku hlasovalo 90 delegátů. Rozhodlo se až v 2. kole, kam postoupili Filip s Grospičem. Post předsedy obhájil Filip, získal 275 ze 443 platných hlasů. Pro Grospiče bylo 168 delegátů.

Ani v případě prvního místopředsedy delegáti nerozhodli v 1. kole. Ze šesti kandidátů (Lukáš Kollarčík, Jaroslav Komínek, Vladimír Sácký, Josef Skála, Václav Snopek, Petr Šimůnek) postoupili s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů do 2. kola Skála a Šimůnek. Zvítězil bývalý poslanec Petr Šimůnek, získal 265 ze 435 platných hlasů.

* * *

Rovněž o obsazení funkce předsedy Ústřední revizní komise delegáti rozhodli až ve 2. kole. V něm získala Zdeňka Lišková 311 ze 446 platných hlasů, pro dosavadního předsedu ÚRK Otakara Zmítka hlasovalo 137 delegátů. Volba předsedy Ústřední rozhodčí komise byla rychlá, hned v 1. kole zvítězil s 236 ze 449 hlasů obhájce funkce Zdeněk Levý.

Sjezd rozhodl, že v příštích letech budou pouze dva místopředsedové – jeden pro ekonomiku, druhý pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež. O obsazení těchto funkcí delegáti rozhodovali v neděli dopoledne. O post místopředsedy pro ekonomiku se ucházeli: Karel Procházka, Miloslava Vostrá a Milan Holý.

Už v 1. kole sjezd 256 hlasy rozhodl, že místopředsedkyní strany pro ekonomiku bude Miloslava Vostrá. O post místopředsedy pro odborné zázemí se utkali Stanislav Grospič a Jiří Dolejš. Zvítězil Dolejš, kterého podpořilo 248 kandidátů.

Potřeba být pro veřejnost čitelní

Delegáti ještě v sobotu večer diskutovali o programových dokumentech. MateriálSocialismus v 21. století představil Stanislav Grospič. Připomněl, že jde o dlouhodobý úkol, který byl zformulován ještě na VI. sjezdu v Českých Budějovicích. »Původní úkol zněl vypracovat vizi na překonání současné kapitalistické společnosti, popularizaci myšlenek socialismu a přiblížení programu strany pro veřejnost,« uvedl.

Většina okresních i krajských konferencí doporučila libereckému sjezdu vzít dokument na vědomí a dále tento materiál používat jako teoretický základ při propagování myšlenek socialismu. Podle Grospiče se začínají objevovat názory, že je nutné zahájit práce na historickém posouzení období socialismu v Československu i Evropě, a také na zobecnění chyb, které vedly k událostem v letech 1989 a 1990.

*  *  *

V období do IX. sjezdu KSČM je podle něj třeba uspořádat teoretickou programovou konferenci k otázkám posouzení cest k socialistické společnosti. »Je nezbytné diskutovat o vizi socialistické společnosti zvláště tváří tvář narůstající hospodářské krizi a výraznému sociálnímu napětí ve společnosti,« řekl.

Úvodní slovo k hlavním úkolům KSČM na příští čtyři roky přednesl Vojtěch Filip. Co je podstatou materiálu? Popis současného stavu a toho, co má být prvními, druhými a následujícími kroky pro nejbližší období, čím a jak oslovit veřejnost. Za důležité považuje vycházet z konkrétní situace a neodtrhování se od mas.

* * *

Mezi priority konkrétních kroků zařadil mj. potřebu »být čitelní«, ale také nutnost zabývat se daňovým systémem ČR tak, aby se naplnila státní kasa…

Úsilí KSČM směřuje k vybudování spravedlivějšího společenského řádu – socialismu, »kde lidé budou odměňováni podle práce a vše se bude dít ve prospěch společnosti. Majetek nebude rozhodujícím kritériem pro společenské zařazení. Svět za více než 160 let, které uplynuly od vize Marxe, Engelse a těch, kteří je následovali, od V. I. Lenina až po současné představitele komunistického hnutí, se sice změnil, komunismus a jeho první fáze – socialismus, je však stále aktuálním a humánním cílem lidstva. Jen se bude lišit od představ z 19. století,« sdělil Filip.

Prvního dne sjezdu se zúčastnilo 454 delegátů (99,6 %), z toho 363 mužů (79,8 %) a jen 91 žen (20,2 %). Průměrný věk delegátů je 57 let. Nejmladšími účastníky jsou devatenáctiletí Michal Vávra (Karlovy Vary) a Filip Zachariáš (Vyškov), nejstarším 85letý Stanislav Hejduk z Mělníka. Na sjezd přijelo také 44 hostů a akreditovalo se na něm 42 zástupců médií. Nedělního jednání se zúčastnilo 452 delegátů (99,12 %).

Na závěr sjezdu Filip poděkoval všem, kteří v uplynulém období pracovali ve funkcích. I těm, kteří se víkendového jednání nedožili – jmenoval národní umělkyni Jiřinu Švorcovou.

Sjezdové zpravodajství připravili Marie KUDRNOVSKÁ, Jana DUBNIČKOVÁ a Zbyšek KUPSKÝ

21. 5. 2012  Marie KUDRNOVSKÁ, Jana DUBNIČKOVÁ a Zbyšek KUPSKÝ

Poznámky:

Podrobný popis průběhu sjezdu z pohledu jeho účastníka s. Jana Jančury je uveden ZDE.

 

 

 

Diskusní téma: V Liberci jednal o víkendu VIII. sjezd KSČM - cílem je spravedlivá společnost

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek