Václav Klaus napsal Fialovi

02.11.2022 18:26

Václav Klaus napsal Fialovi 
Vážený pane předsedo! Asi se s námi shodujete, že situace je neudržitelná a vrcholně nebezpečná pro všechny. Konflikt na Ukrajině je dlouhodobě největší bezpečnostní hrozbou na našem kontinentě. Probíhající vojenská eskalace ohrožuje celou Evropu, včetně České republiky. I když si naše veřejnost hrozící nebezpečí příliš nepřipouští, je možnost vzniku otevřeného válečného konfliktu v naší blízkosti velmi reálná. Největší obětí dnes a denně vyhrocované situace je a bude Ukrajina samotná. Nikoli v zájmu obyvatel této země se odehrává velmocenský střet USA s Velkou Británií na straně jedné a Ruska na straně druhé. Zájmem Ukrajinců válečný střet na jejich území rozhodně není a být nemůže. Na válku mezi Ukrajinou (v zastoupení USA) a Ruskem na ukrajinském území by Ukrajinci doplatili dalším hlubokým ekonomickým rozvratem, společenskou destabilizací a totální ztrátou nezávislosti. Válečné hrátky s nejmodernějšími zbraněmi nejsou nevinnou počítačovou hrou. Nelze lehkovážně spoléhat na to, že se v napjaté situaci a v nestřežené chvíli do takových hrátek nemůže vloudit chyba. Ta by uvedla do pohybu nezvladatelný vývoj se spontánní dynamikou, jež zastavit by nebylo možné. Nestalo by se tak v historii poprvé. I když Rusko nepochybně sleduje své vlastní zájmy, které nejsou totožné se zájmy dalších účastníků konfliktu, jeho obavy o vlastní bezpečnost jsou legitimní a je třeba je brát vážně. Bez Ruska a na jeho úkor nelze dnešní konflikt vyřešit. My už nechceme a nemůžeme mlčet. Už bylo dost politických vytáček, šíření paniky a přilévání oleje do ohně. Odmítáme pokusy zapojovat Českou republiku do vojenské eskalace konfliktu, dodávat do jeho ohniska zbraně, podílet se na zvyšování napětí, jakož i zneužívat konflikt kolem Ukrajiny v domácím vnitropolitickém zápase a vytvářet atmosféru, v níž je povolován jen jeden „správný“ názor. Nevytvářejme nepřátele z těch, kteří mají názor jiný. Žádáme Vás, pane premiére, abyste zajistil zodpovědné a důstojné vystupování jednotlivých členů Vaší vlády v této věci a místo přilévání oleje do ohně se zasadil o zahájení vážných a zodpovědných jednání všech zainteresovaných stran s cílem naplnit minské dohody a vyjednat tak bezpečnostní záruky pro všechny zúčastněné strany konfliktu. INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE  Václav Klaus 

 

Viz také:

PRAHA - 28.10.2022  Míčovna Pražského hradu Setkání Českých bojovníků za svobodu

Projev V. Klause   https://www.youtube.com/…658