Vládní důchodová reforma poškodí většinu mladých lidí

01.07.2011 15:43

 Vláda opět nevyslyšela většinové názory veřejnosti, odborů, důchodcovských organizací či opozice.

Bez ohledu na jejich protesty schválila další pravicové reformní návrhy důchodového systému ČR, a to podle představ a zájmů finančního kapitálu. Sociální cíl byl upozaděn. Vyhrává vidina maximálních zisků pro soukromé fondy.

Tyto návrhy přispějí k dalšímu oslabování státního solidárního pilíře důchodového systému (tzv. I. pilíře), neboť vyvedení peněz z něj bude zákonitě přispívat k růstu deficitu na důchodovém účtu. To povede ke snižování váhy státního pilíře, ke snižování náhradového poměru »státního« průměrného důchodu k průměrné hrubé mzdě ze 40 % na konečných 20 %. S tímto vývojem vláda počítá a vyhovuje jí. Jejím cílem je přimět co nejvíce lidí spořit individuálně v soukromých důchodových fondech. To však dopadne velmi tvrdě zejména na nízkopříjmové skupiny občanů. Přitom se zcela absurdně navrhuje zvýšit podporu ze státního rozpočtu ve prospěch vysokopříjmových skupin v ekvivalentních kapitálových pilířích. Právě na změně důchodového systému je nejplastičtěji vidět logika pravicové vlády – solidaritu bohatých s méně majetnými obrací v pravý opak.

KSČM podporuje transformaci penzijního připojištění se státním příspěvkem. A to v souvislosti s oddělením majetku klientů a akcionářů, se zajištěním funkce systému pro dlouhodobé důchodové zabezpečení či s vyřešením zodpovědnosti akcionářů za profinancování likvidace dluhů, které vznikly náborem a přestupy klientů. Zásadně však nesouhlasíme, aby státní sociální příspěvek, který je světovým unikátem, ještě více zatěžoval státní rozpočet a byl určen výhradně těm, kteří mají možnost ukládat z vyšších příjmů vyšší částky. To pokládáme za jednoznačně diskriminační prvek!

Zásadně jsme proti zavedení tzv. II. pilíře, který je v podstatě jen jakýmsi dvojčetem penzijního připojištění. Je nejen ekvivalentní, ale navíc má vzniknout na úkor příjmů státního solidárního pilíře. Jde o hazardní a v podstatě nevratný krok, který potřebu financí v důchodovém systému jako celku nevyřeší, jen je jinak přerozdělí. A to v neprospěch lidí s nižšími, ale i s průměrnými a mírně nadprůměrnými příjmy. Upozorňujeme, že proti tomuto řešení se postavily jak odbory, tak zaměstnavatelé. Jde o bezprecedentní nakrmení nadnárodního finančního kapitálu a stát nemůže nikterak za tyto dlouhodobé a obrovské prostředky občanů ručit. Přesto se stává propagátorem, organizátorem, legislativcem i donucovacím prostředkem ve prospěch jednoho vybraného odvětví podnikání.

KSČM nepodpoří tento vládní návrh. My prosazujeme, aby každý občan byl za svou celoživotní práci solidně zabezpečen státním důchodem. K tomu je třeba postupně stabilizovat a optimalizovat současný systém. A ti občané, kteří mají na odloženou spotřebu, ať si dobrovolně, dle vlastního rozhodnutí a na své riziko, vyberou na finančním trhu takové produkty, které budou vyhovovat jejich představám. V podstatě se tak děje již nyní. Občané, kteří toho nejsou z jakýchkoli důvodů schopni, musí být dostatečně zajištěni státem. Nechceme, aby dnešní mladí lidé, kteří budou poctivě pracovat, ale nebudou za svou práci dostatečně odměňováni, museli v budoucnu pobírat k důchodu ještě sociální podporu či dokonce žebrat.

Miroslav OPÁLKA, poslanec a místopředseda stínové vlády KSČM pro sociální strategii

Diskusní téma: Vládní důchodová reforma poškodí většinu mladých lidí

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek