VOLEBNÍ PRIORITY KSČM

02.07.2017 14:24

1. Za poctivou práci spravedlivá odměna. Minimální mzda na 50 % průměrné mzdy a omezení odlivu zisků do zahraničí.

2. Bydlení jako lidské právo. Podpora obecní a družstevní výstavby a nízkonákladového bydlení.

3. Pravidelná valorizace důchodů podle skutečných základních potřeb seniorů.

4. Jedna státní zdravotní pojišťovna. Špičková lékařská péče všem, více peněz na léčbu a platy zdravotníků.

5. Kvalitní vzdělání dostupné podle schopností a potřeb pracovního trhu. Vyšší sociální a prospěchová stipendia. Ne inkluzi za každou cenu.

6. Stejně kvalitní potraviny jako za hranicemi. Obnova norem pro výrobu potravin a posílení naší soběstačnosti.

7. Svobodná kultura i sport dostupné všem. Nesmí být jen byznysem pro vyvolené.

8. Voda, nerostné zdroje i výnosy z nich musí patřit všem. Páteřní síť energetiky, dopravy a jiných strategických odvětví do veřejného vlastnictví.

9. Inventura prodeje státního majetku a nepromlčitelnost privatizačních podvodů. U majetku nad běžnou úroveň trvat na prokázání zdrojů.

10. Bezpečí doma i na ulici. Funkční a akceschopné bezpečnostní sbory.

11. Řešit příčiny migrační krize. Odmítnutí vnucovaných kvót na přerozdělování běženců.

12. Záruky míru ve světě. Konec zahraničním misím v cizím zájmu, politice zbrojení, válek a provokací.

13. Ne nehoráznému daru církvím, lživě nazývaný restitucemi, přinejmenším zdanit a urychlit odluku církví od státu.

14. Méně byrokracie, více demokracie a suverenity, prostoru pro občanskou iniciativu a zákon o obecném referendu. V Evropské unii spolupráce rovného s rovným.