Všetci kradnú

04.10.2017 11:43

Jedním z výkřiků, které Hnutí ANO dostaly na vládní posty, bylo i prohlášení pana Babiše, že všetci kradnú a on tomu chce zabránit. Dalším podprahovým sdělením bylo, že Babiš je miliardář a proto nebude krást. Zdá se, že lidé zapomněli na pořekadlo našich předků, že „Žádné hrábě nehrabou od sebe“. Co však musím uznat je to, že ANO má splněn svůj hlavní bod volebního programu, ANO bude líp. Tento bod nehovořil o tom, komu a kdy bude líp, je však známo, že majetek pana Babiše vzrostl ze 40 mld. v roce 2013 na 70 mld. v roce 2017. Bylo by zajímavé sledovat, zda i voličům ANO vzrostly majetky za toto období stejně, jako majiteli tohoto bohulibého hnutí.

Pan Babiš také argumentuje tím, že je český podnikatel, který odvádí daně v České republice. Toto tvrzení je však pravdivé jen z části.

Z výroční zprávy holdingu Agrofert za rok 2016 vyplývá, že společnost loni zaplatila na dani z příjmu 1,505 miliardy korun, na dotacích však loni celkově Agrofert získal 1,533 miliardy korun. Sečteno podtrženo Babiš přináší státu ztrátu minimálně ve výši 28 milionů. Píši minimálně, protože např. v roce 2014 odvedl na daních celkem 1,505 miliardy korun, ale na daních v ČR to bylo 743 milionu Kč, zbytek danil v zahraničí a to hlavně v Německu.

Z daňového přiznání, které je uloženo v Poslanecké sněmovně, vyplývá, že Babišovy celkové příjmy za rok 2016 přesáhly 93,5 milionů. Babiš, ale na dani odvedl jen něco přes půl milionu, zdanil totiž jen příjmy ve výši přibližně 3,6 milionu korun. Pokud by zdanil celých 93,5 milionu korun, zaplatil by na dani více než 14 milionů korun. Babišovy největší příjmy totiž tvoří korunové dluhopisy, které nakoupil právě od holdingu Agrofert a ty jsou od daně osvobozeny. Jeho podnikání je pro stát čistým mínusem. Nejpopulárnější politik si při rozhovorech o jím odvedených daních  připočítává i to, co ze svých příjmů odvedou jeho zaměstnanci. To jsou však daně a odvody zaměstnanců, nikoliv Babiše. Babišovy firmy ani on sám takřka žádné daně neplatí.

Zamysleme se opět, mohou i jeho voliči požívat takových daňových výhod jako pan Babiš a jeho firmy?

Sledujeme-li rétoriku prvního muže hnutí, není těžké vysledovat jeho názorové veletoče podle toho, co si občané přejí či nepřejí. Ukázkou populizmu nejhrubšího zrna je jeho odmítání navyšování mezd ve veřejném sektoru, když byl ve funkci ministra financí a nynějším bodem ve volebním programu kde slibuje až 50% navýšení mezd učitelům. Agenda kolem minimální mzdy je také zajímavá, pan Babiš byl také proti jejímu zvyšování, asi proto, že on sám ve svých provozech platí lidi touto žebráckou mzdou? Je to také pan Babiš, který volá po dovozu levné pracovní síly, která mu bude pracovat v otrockých podmínkách za tuto „mzdu“, protože náš občan toto odmítá.

Také jeho zamítavé stanovisko k uprchlickým kvótám je v příkrém rozporu s hlasováním europoslanců za hnutí ANO, kteří kvóty podpořili stejně jako sankce pro ty země, které toto nařízení odmítají. Je to zvláštní, vždyť bez svolení pana Babiše se ve Hnutí nepohne ani list, že by o této „vzpouře“ nevěděl? Pokud ví, proč se proti tomuto postupu nevymezil stejným způsobem, jako proti ostatním záležitostem, které se mu nelíbí? Jeho metoda „kafemlejnku“, která spočívá v neustálém omílání několika vět, se mu zatím vždy osvědčila. Je třeba myslet i na to, zda bude pan Babiš zastávat zájmy ČR nebo své v případě, že se stane premiérem. Pokud Agrofert čerpá dotace z EU jako jeden z největších příjemců, bude mít zájem odporovat nepřijatelným podmínkám kladeným Evropskými institucemi?

Hlavní nebezpečí z neomezené moci Hnutí však spočívá v tom, že již dnes má obsazeny posty ve všech stupních veřejné správy. Někteří občané to již poznali v případech, kdy se jejich zájmy zkříží se zájmy Agrofertu, či jiné společnosti v majetku pana Babiše. Kde se obyčejný člověk dovolá svých práv, např. na dýchatelný vzduch, když starosta obce, který by měl tento problém řešit je členem hnutí ANO? Na vyšší úrovni je i hejtman za ANO a na nejvyšší příčce i příslušný ministr, který jmenuje do vedení úřadů také zástupce za ANO.

Pomalu, ale jistě se naše republika stává majetkem pana Babiše, je smutné, že se tak děje za asistence voličů, kterým tento Antijánošík bere, aby mohl bohatým, tedy hlavně sobě, dávat.

Ve světle předchozích řádku mohu konstatovat, že nejnovější slogan Hnutí ANO: “Nenecháme se zastavit. Věci dotáhneme do konce“, vnímám spíše jako vyhrůžku než jako slib, vždyť předseda má vždycky pravdu – všetci kradnú!

Yveta Sekeráková, místopředseda IK MěV KSČM