Vystoupení poslance Lubomíra Zaorálka na zasedání PS dne 5.6.2102 ve věci vydání D. Ratha trestnímu stíhání.

06.06.2012 08:15

Děkuji, dobré odpoledne, dámy a pánové. Nám bylo řečeno, že nemůžeme nikdo oslovit Davida Ratha, ani mu podat vodu. A já tedy, kdybych chtěl reagovat na to, co řekl, tak mu to vlastně mohu říct jedině tady od mikrofonu, protože jinak mu to nemohu sdělit. Takže vzhledem k tomu, že to je jediný způsob, jak mu to mohu říci, reagovat na to, co řekl, tak to činím přes mikrofon.

 
Mně totiž osobně, přiznám se, docela vadí, pokud bych měl mít pocit, že jsem měl něco udělat, někoho se zastat a že jsem to neudělal. Pocházíme z těch socialistických dob, kdy víme, jak bylo těžké se někdy zastat druhého bez toho, že člověk tím něco neriskoval, a asi nejsem sám, kdo si říká, že něco podobného si člověk v životě už nemůže dovolit. Takže pokud bych znal způsob, tak bych to chtěl udělat. A já souhlasím s Davidem Rathem, že celá řada věcí v té kauze je zneužívaná, o tom nemám žádnou pochybu. Když vidím úvahy a výroky třeba i vládních ministrů, že vlastně David Rath je ten, který může za situaci kolem evropských fondů, tak vůbec nepochybuji o tom, že ta kauza je zneužívaná, protože podle auditní zprávy Evropského účetního dvora bylo proplácení prostředků České republice zastaveno kvůli selhání auditního dozoru Ministerstva financí a ne kvůli Davidu Rathovi. Takže bohužel to, že ta kauza slouží ke zneužívání, to je prostě věcně pravda. A samozřejmě, že mě napadá to, co tady bylo dnes vyjmenováváno, že by člověk chtěl mluvit o ministrech, kteří dneska kupují pražské fotbalové podniky a jiné a u kterých má člověk velikou otázku, jak je možné, že nám možná tak málo vadí, že se nic neděje.
 
Přesto mám problém, snad to pochopíte, všechna ta jména vyslovovat, tady to opakovat a říkat, protože tak nějak cítím, že to není to pravé. Chápete, to je sice na jedné straně pravda, ale tuhle kauzu to neřeší. Podle toho, co máme k dispozici, tak jsou tady indicie, důkazy a podezření a já nejsem schopen tady říct: David Rath je nevinný. Já prostě to nedokážu říct. A je to důležité, protože tady nejde jenom o Davida Ratha - a já vím, že to je pro něho významný okamžik. Tady jde i o politiku, politickou stranu, tady jde o hodně. Je pro mě těžké říkat jako politik, že mi jde o stát a poslanec, který se mnou tady často vystupoval, je pod takovým podezřením. Takže já bych byl rád, kdybych tady mohl říci víc a kdybych mohl říci ano, toto je prokazatelně zneužití výkonné moci a my musíme tohoto poslance hájit. Já to prostě nesvedu.
 
Říkám ti to, Davide, osobně. Tohle prostě pro mě není zbabělost. Já si myslím, že jediný, kdo je v tomhle schopen říci argumenty a důkazy, jsi ty. Mně připadá, že jediné řešení je, aby tohle rozhodl soud. A není to projev toho, že bych se nedokázal zastat, ani projev zbabělosti, když dneska budu hlasovat pro vydání. Je to podle mě jediný možný postup a přes všechny pochyby, které mám, přes všechno zneužívání, o kterém vím, nemám pro sebe dneska jiné východisko.