Výzva občanské veřejnosti: vyvíjejme tlak na demisi vlády

16.04.2011 11:57

 

Připomínáme, že současná pravicová vláda, opírající se o většinu v Poslanecké sněmovně PČR, získala takové možnosti jen díky hlasům pouhých 30 procent oprávněných voličů.

Je zřejmé, že si po svém ustavení vzala za své staré římské heslo »rozděl a panuj«. Před volbami i bezprostředně po nich koaliční strany slibovaly, že zahájí boj proti korupci, omezí plýtvání při veřejných zakázkách, zajistí ekonomickou prosperitu a zastaví zadlužování země. Opak je pravdou.

Po odhlasování důvěry v PS PČR však vláda zahájila útok na zbytky sociálního státu a základní lidská práva. Místo boje s korupcí produkuje vlastní aféry. Zadlužování dál narůstá, přestože pod jeho záminkou vláda provedla škrty na úkor většiny občanů. Další asociální kroky, které postihnou i rodiny s průměrnými příjmy, vláda chystá. Před příliš razantním omezováním koupěschopnosti občanů přitom varovaly i instituce reprezentující podnikatele, kvůli možnému zhoršení ekonomických podmínek. Vláda ale vychází vstříc jen úzké skupině nejbohatších. Moc této vlády byla získána podvodem na voličích a už to je důvodem pro její demisi.

Jako by to nestačilo, již od podzimu gradují aféry spojené s vládními politiky, zatím završené skandálem Věcí veřejných. Místo aby premiér Nečas tyto kauzy řešil v zárodku a sám přiměl jejich protagonisty k přijetí odpovědnosti, od počátku jevil snahu je zamést pod koberec. Teprve když se naplno odhalil nestandardní charakter strany Věci veřejné, založené jako podnikatelský projekt bezpečnostní agentury ABL, začala koalice jednat o změnách ve vládě. Jde ale o změny z donucení, nejde o projev vůle skutečně bojovat s korupcí. Bez ohledu na to, jaké změny ve svém složení tato vláda provede, svou dosavadní nečinností ve věci vlastních afér ztratila morální právo vést tuto zemi.

Již měsíc KSČM požaduje zahájení procesu vyslovení nedůvěry vládě ČR Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Nestane-li se tak, vyzývá KSČM vládu, aby respektovala názor většiny občanů ČR a podala demisi. Pokud se bude vládnutí dál opírat o zcela zdiskreditované osobnosti, včetně těch z Věcí veřejných, bude tím vyjadřovat pohrdání vůči zásadám parlamentní demokracie a vůči všem občanům.

Za nepřijatelné považujeme ustavení vládní většiny na jakémkoli formátu opírajícím se o současnou Poslaneckou sněmovnu včetně ustavení velké koalice. Voliči byli podvedeni a na podvodu nelze stavět řízení státu. Proto jsou čistým řešením pouze předčasné volby, které umožní, aby se občané vyjádřili k realitě, kterou nyní prožívají.

Není možné dál trpět, aby se vládní činitelé obohacovali korupcí a po občanech žádali »utahování opasků«. KSČM je přesvědčena, že lze vytvořit účinné zábrany proti korupci. Všechny polistopadové vlády tomu bránily, nyní je nejvyšší čas to změnit. Na prvním místě jde o přijetí zákona o majetkových přiznáních. Lze zajistit, aby občané měli co nejširší možnost přímé kontroly veřejných výdajů. Již dnes k tomu přistupují některé radnice. Jde však i o takové změny, které znemožní značně neprůhledné sponzorování volebních kampaní, při nichž jsou stále větší prostředky některými subjekty vynakládány na zjevnou manipulaci s vědomím občanů.

Vyzýváme občanskou veřejnost, aby pomohla vyvíjet tlak na demisi současné vlády, protože to je první nutný krok ke změně.

Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM 15. 4. 2011

Diskusní téma: Výzva občanské veřejnosti: vyvíjejme tlak na demisi vlády

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek