Z jednání Zastupitelstva města Ostravy konaného 25.9.2013

04.10.2013 08:06

Minutou ticha za čestného občana města, hudebního skladatele Ilji Hurníka, bylo dne      25. 9. 2013 zahájeno jednání. Úvod obstaralo konfrontačním vystoupením hnutí Ostravak, které dle slov primátora zneužívá dosazených lidí ze sesterských Věcí Veřejných na ministerstvech ke stížnostem na město Ostrava. V tomto případě šlo o "Projekt celoživotního vzdělávání...", následné kontroly z finančního úřadu a interního auditu ministerstva nezjistily žádné pochybení. Přesto dle slov primátora pokračují tyto "schválnosti a útoky", které městu velmi ubližují. Na výzvu po podrobnějších informacích o probíhajícím šetření policie na MMO bylo odpovězeno, že město nemá žádné podrobnější zprávy a pouze poskytlo policii požadované informace.

V rámci úpravy Vyhlášky o omezení hluku byla přidána pravomoc městským obvodům, umožnit pyrotechnické akce i mimo povolený čas. V dalším bodě jsme řešili složitou situaci  ve financování projektu EU, kde na počátku stály "velké oči" spolku vodáků Campanula o.s. a na konci neschopnost plnit závazky. Město stojí před tím, zda nechat rozestavěný objekt vodáků svému osudu a riskovat nesplnění kritérií dotace. Po složitém vyjednávání jak s dlužníky, tak věřiteli převzalo město závazky k dokončení celého projektu, a tím umožní realizaci " Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny".  

V následném bodě byl přítomným občanům a zastupitelům prezentován vývoj obnovy vodovodů a kanalizací OVaK, ve kterém má Ostrava 28% vlastnický podíl. Každoroční nájemné za infrastrukturu v řádu stamilionů je na základě nájemní smlouvy reinvestováno do obnovy OVaK. Dividendy, které obdrželo město za posledních 8 let, činily 180 mil.Kč.

 

Ceny vodného a stočného jsou v Ostravě pod průměrem ČR, cca 71 Kč, nejdražší vodné a stočné je v Táboře, přes 100 Kč. Město také přistoupilo k revitalizaci své plantáže vánočních stromků v Bartovicích, aby i nadále umožnilo občanům získat vánoční stromek levněji formou samořezu v organizaci Městské lesy. U bodu odpovědi na dopis občana k vyhlášce o čipování psů se rozhořela diskuse dvou nesmiřitelných skupin zastánců a odpůrců. Toto vcelku nevinné téma bude asi i do budoucna, stejně jako problém psích exkrementů, stálé živým tématem diskusí, jejiž projednávání zabírá  zastupitelstvu hodiny debat a emocí. Schválen byl původní návrh odpovědi. Již bez diskuse proběhlo schválení dotací a podpor pro charitativní akce a hendikepované sportovce, spolu se středisky volného času a domů dětí a mládeže. Tyto aktivity patří k dlouhodobě podporovaným napříč politickým spektrem. Další bod již takový názorový souhlas postrádal, lidově řečeno, půjčit si 800 mil. Kč není jen tak. Co nakonec rozhodlo, bylo jednorázové splacení již připravených více než 2 miliard v příštím roce, což znamená, že celkové zadlužení města bude nižší. Navrhované investice, na které má být použita emise, se většinou týkají malých akcí městských obvodů a dokončení atletického stadionu Vítkovice. V investičních bodech se jako červená linka táhne končící programové období fondů EU, město finišuje a zastupitelé schvalují rozsáhlé akce v oblasti dopravních staveb, cyklostezek, v bezpečnostní oblasti integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih ul. Kaminského nebo například i ZOO Ostrava.

Zastupitelé odsouhlasili také vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2014 a investici pro rozvoj Divadla Jiřího Myrona - vznik zkušebny DJM - blackbox.

Klub KSČM prostřednictvím s. Babky vyjádřil nesouhlas s rušením linky 99 s ohledem na dopravní obslužnost městské nemocnice a nutnost nemocných a fyzicky postižených docházet dosti daleko pěšky. Následná diskuse se odehrála nad nepochopením situace nemocných a ekonomického využití tohoto spoje. My stále a opakovaně upozorňujeme na náš volební program "Bezplatná městská hromadná doprava", která přináší výrazné přidané efekty, které zatím mnozí naši kolegové nechápou. Tento náš hlavní volební motiv je stále aktuální a jak se ukazuje i velmi potřebný.

Zapsal Leo Luzar