Z jednání zastupitelstva MO Poruba konaného 11.6.2019

12.06.2019 12:11

Ze zastupitelstva.

 

Již šesté jednání zastupitelstva Městského obvodu Poruba v tomto volebním období bylo zahájeno oceněním dvou ředitelek mateřských škol za dlouholetou,odbornou a obětavou práci z rukou paní starostky.

Zajímavým momentem jednání bylo schvalování návrhů do návrhové komise,kdy za klub ČSSD byl navržen zástupce klubu Ostravak a jím pak na oplátku zástupce ČSSD.Že by se blýskalo na budoucí spolupráci?Nebo to byla z nouze ctnost protože Ostravak měl na jednání pouze jednoho zástupce,Budoucnost ukáže,

V diskusi občanů vystoupili dva již stabilní diskutéři pánové Štefka a Mgr.Čech.První diskutoval s vedoucím odboru Ing.Chodurou o nesprávném přístupu při opravách a odstraňování sušáků na prádlo a nefunkčních pískovištích,druhý pak navrhoval pomocnou ruku při odstranění poškozeného elektrického vedení.Na tento problém upozorňoval pan Čech opakovaně a to ještě v minulém volebním období.Že by se tato maličkost zařadila mezi priority obvodu jak objasňovala investiční náměstkyně promátora Ostravy a současně radní obvodu Poruba Bajgarová?

Ta se vyjadřovala k opravdu důležitým záležitostem dostavby a zprovoznění Prodloužené Rudné,Severního spoje,dokončení rekonstrukce KD Poklad,na jejíž sledování vyzývá občany obvodu již léta reklamní poutač u křižovatky Opavská – 17,listopadu.Také se zmínila o výstavbě tramvaje a na žádost zastupitele Ihg.Stachury o výstavbě tzv.F rampy,propojení ulice Francouzské s ulicí Rudnou,

Jednání poté pokračovalo schválením programu s deseti materiály , u kterých díky již zažitému předjednávání starostky s předsedy klubů nebyla shledána žádná pochybení.A tak jednání došlo k rychlému zakončení,což zastupitelé určitě díky pěknému podvečeru jistě uvítali.Schválením usnesení skončilo šesté jednání zastupitelstva a hurá na prázdniny.Jistě si je všichni zaslouží.

 

 

V Porubě 11.června zapsal přímý účastník a předseda ZO KSČM č.403 Václav Havel