Z tiskové konference KSČM "Není to reforma ..."

24.08.2011 13:01

 

V PS PČR se konala 24. 8. 2011 tisková konference KSČM, které se zúčastnili poslankyně a stánová ministryně KSČM pro resort zdravotnictví Soňa Marková a poslanec a stínový ministr KSČM pro resort financí Jiří Dolejš. Hovořili o zdravotnické a daňové reformě.

Jiří Dolejš: Není to reforma, ale bolestivé změny 

 

PRAHA – Daňové změny navrhované Nečasovou vládou ekonomice nepomůžou, nezvýší růst, ale poškodí veřejné rozpočty a zvýší zatížení zaměstnanců. Nepřímé daně už nemohou růst. Namístě je vyšší daň z příjmu pro lidi s vyššími příjmy a korporátní daň pro velké podniky. Před novináři to v reakci na včerejší jednání vlády, která schválila tzv. daňovou reformu, řekl poslanec Jiří Dolejš, stínový ministr financí KSČM. "Ve skutečnosti ani nejde o reformu, ale kosmetickou, leč sociálně bolestivou úpravu," zdůraznil.

 

Jak by si daňovou reformu představovala KSČM? "Už nelze pokračovat ve zvyšování nepřímých daní. Podvazuje to koupěschopnou poptávku, má to výrazné sociální dopady, tím spíš, že část výnosů z těchto daní má směřovat k problematické důchodové reformě.Chybí srovnatelná progresivita přímých daní - vyšší progrese u daní z příjmů fyzických osob. A je čas najít odvahu dát na stůl i vyšší zdanění velkých firem, které ze země odvádějí nemalé zisky. Alespoň bychom tak peníze vrátili do ČR," prohlásil Dolejš s tím, že pokud by to bylo nastaveno srovnatelně s ekonomickým prostředím EU, nemuseli bychom se bát rizika útěku investorů. "A pokud zdaňujeme práci a spotřebu, neměli bychom zapomínat, že je možné a potřebné zdanit i kapitál," podtrhl. Daňové změny by měly být platné od roku 2013.

 

K tomu, aby se peníze neztrácely kdovíkde, by pomohla majetková přiznání, která KSČM prosazuje už dlouhá léta. Dalším opatřením, jak zabránit rozpouštění erárních peněz ve stovkách miliard, je podle Dolejše cenová kontrola veřejných zakázek. Pokud se vláda nevydá cestou takto koncipovaných reforem, které jsou schopné nejen čelit bezprostřednímu nárazu krize v příštím roce, ale založit novou střednědobou perspektivu, bude podle Dolejše ztrácet nejen oporu svých voličů, ale i politickou legitimitu. V takovém případě by skutečně muselo dojít k předčasným volbám.

 

O daňovou reformu rozhodně nejde

 

Dolejš okomentoval i způsob, jakým vláda včera schválila daňovou reformu. Jednala bez přítomnosti ministrů za TOP 09 pod záminkou kauzy Ladislava Bátory. "Ani tato kauza by neměla bránit vládě vládnout. Komunikace mezi koaličními stranami, akceschopnost premiéra řešit tyto problémy je nízká," řekl. Poukázal na to, že k daňové reformě se nepřihlásila tripartita, velmi kritičtí byli odboráři i zástupci zaměstnavatelů. Přesto i za neúčasti ministrů za TOP 09 návrh daňových zákonů prošel vládou skoro jako "horký nůž máslem".

 

Proč je KSČM tak kritická k návrhu tzv. daňové reformy? To, co vláda projednala, jak řekl Dolejš, navazuje na změnu zákona o DPH – a v celku ani reformou není. Kritizuje ji levicová opozice, ale i podnikatelské a ekonomické kruhy. "Výsledek nepomůže české ekonomice, nepodpoří růst, nezhojí příjmovou stránku státního rozpočtu, je jen kosmetickou úpravou," uvedl komunistický poslanec.

 

A jde-li o zásahy do nepřímých daní, je vládní krok i úpravou sociálně bolestivou. "Po době experimentování opouštíme institut superhrubé mzdy, zřejmě velký národohospodářský efekt si vláda slibuje od jednotného inkasního místa. Označovat tyto kroky za daňovou reformu, je neadekvátní," sdělil Dolejš.

 

Pokud se ukazuje jako reálná krizová varianta dalšího vývoje na příští rok, pak se podle něj plnění daňových příjmů zhorší. Budou prý chybět desítky miliard korun. "Proto je neadekvátní, když vláda hledá nové zdroje v úvahách o zdanění živnostníků, nebo některé reformní kroky hodlá dělat na úkor územních rozpočtů," řekl. Vývoj v roce 2012 bude podle něj asi horší, než ministerstvo financí na jaře předpokládalo. Proto bude muset dojít ke korekci.

 

Soňa Marková: Jednání koalice je plivnutím do tváře občanů

 

Komunističtí poslanci a poslankyně se nezúčastní dnešního jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví. Činí tak na protest proti "přezíravému a arogantnímu" postupu pravicové vládní koalice.

 

Novinářům to včera sdělila místopředsedkyně výboru Soňa Marková (KSČM). Zdravotní výbor začal v úterý projednávat šest zákonů týkajících se druhé fáze tzv. zdravotnické reformy. Koalice zvolila stejnou taktiku jako při projednávání zákonů tvořících první část reformy v červnu. Poslanci tehdy měli na prostudování několika tisíc stránek materiálu necelé dva týdny. To samé je čekalo i nyní. Stovky stran pozměňovacích návrhů a nevyslyšených připomínek odborných společností, profesních organizací, odborů, Ligy lidských práv, ombudsmana a dalších, dostali až těsně před úterním jednáním. »Vládní koalice nám na jejich prostudování přidělila milostivě jeden celý den,« uvedla Marková. Už dnes by totiž měl výbor o jednotlivých návrzích hlasovat. Přitom skutečnost, že většinou jde o návrhy koaličních poslanců, podle ní svědčí o tom, že předlohy jsou nedostatečně připravené a je potřeba je vylepšovat. "Jsou to paskvily," shrnula poslankyně. Marková konstatovala, že jednání koalice se nedá v žádném případě označit za seriózní snahu aspoň částečně nahradit zcela nedostatečné projednávání návrhů ještě před jejich předložením do vlády a následně do Poslanecké sněmovny. "Odborná i občanská veřejnost tak byla svědkem ‘arogantního plivnutí do tváře‘ nejen poslanců a poslankyň, ale především občanů České republiky," dodala Marková.

 

Koalice kvaltuje

 

Na protest proti takovému "přezíravému a arogantnímu" postupu koalice, se zákonodárci za KSČM dnešního jednání výboru nezúčastní. Marková zdůraznila, že jde pouze o vyjádření protestu. "Neznamená to, že nechceme pracovat, ale chceme, aby naše práce, kterou ukazujeme veřejnosti a která má vliv na 10 mil. občanů ČR, byla kvalitní," vysvětlila. Připomněla, že v jiných zemích se o reformě zdravotnictví diskutuje i několik let, tak nevidí důvod, proč musí mít Česko reformu "ze dne na den a plnou chyb, z nichž některé mohou být fatální".

 

Marková připomněla dva hlavní důvody, pro které poslanci KSČM nemůžou pro pět ze šesti zákonů tvořících zdravotnickou reformu zvednout ruku a již v prvním čtení navrhovali jejich zamítnutí. Jde jednak o neodůvodněné navyšování spoluúčasti pacientů bez sociálních kompenzací pro ty, kteří již dnes mají problémy s přístupem k potřebné a kvalitní zdravotní péči, druhým důvodem je zavedení tzv. standardů bez jasné definice nároku pacienta v zákoně. Koalice nevyhověla ani následnému požadavku opozice, aby na prostudování návrhů bylo více času. "Koalice si s arogancí sobě vlastní prosadila dokonce zkrácení lhůt pro projednání ve výboru. Nyní tedy opět silou protlačuje svoje asociální, komunisty i většinově odmítané vize v oblasti zdravotnictví do schůze sněmovny již příští týden. Asi proto, aby nikdo nepřišel na ‚miny‘ typu minule nestandardně prohlasovaného ‚přílepku‘ v podobě pozměňovacího návrhu o právu na informace o odměnách a platech ve veřejné sféře," uvedla poslankyně. Zdůraznila, že jediný návrh, který je KSČM připravena podpořit, i když s výhradami, je zákon o zdravotnické záchranné službě.

 

 

Autor: Marie KUDRNOVSKÁ, Jana DUBNIČKOVÁPřevzato z Haló novin

Diskusní téma: Z tiskové konference KSČM "Není to reforma ..."

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek