Z vystoupení poslance KSČM René Čípa v rozpravě ke Gruzii na zasedání PS ČR

13.03.2015 21:00

Vážené kolegyně a kolegové,

 

Gruzie je jednou ze tří  Zakavkazských republik,.

 Je to země s o něco menší rozlohou než Česká republika a se zhruba polovičním počtem obyvatel. Součástí Gruzie jsou i autonomní republiky Adžárie, Abcházie a Jižní Osetie. Dvě posledně jmenované jsou dnes ovšem de facto nezávislé a gruzínská vláda nemá jejich území pod kontrolou.

 

Nepočítáme-li tyto odštěpené autonomní republiky, sousedí Gruzie a Ruskem, Arménií, Ázerbájdžánem a Tureckem.

 

Gruzie tedy dnes nemá žádnou pozemní hranici s jinou členskou zení Evropské Unie. Tento stav může být v budoucnu změněn vstupem Turecka do tohoto společenství, případně dnes zřejmě nepředstavitelným vstupem Ruska. Jinou možností by byl vstup Arménie a Ázerbájdžánu, ovšem bez předchozího vstupu Turecka nebo Ruska by to neřešilo problém odtrženosti této hypotetické součásti Evropské Unie od ostatních členských států společenství.

 

Gruzie stejně jako Ukrajina o které v této době také jednáme, je země s nevyřešenou vnitropolitickou situací. Opět nevíme a jaké konkrétní území se vlastně jedná.

 

Touto smlouvou chce Evropská Unie nepochybně prohloubit spolupráci s touto zemí, ovšem není mi zcela jasné v čím zájmu? Je to v zájmu Gruzie, Evropské Unie či v jiném spekulativním zájmu? Není smyslem těchto dohod s bývalými sovětskými republikami ve skutečnosti zvýšit tlak na Rusko, aby se zaleklo možného zvyšujícího se obklopení svého území členskými státy EU?

 

Jsem jednoznačně přesvědčen,že by bylo moudřejší naopak napomoci konsolidaci tím, že nebudeme unáhleně činit další kroky, které mohou vést k další eskalaci napětí ve Východní Evropě, ale pokusíme se tyto problémy aktivně řešit a k dalšímu přidružení přikročíme, až bude situace ustálená,.

 Nejde přeci jen  o země samotné, u kterých zvažujeme přidružení, ale i o jejich sousedy. Nebude poté hrozit, že by se tento „odtržený ostrov demokracie a svobody“  stal pro samotnou EU přítěží, z důvodů  jeho vzdálenosti a nepochybnému využívání této země různými zločineckými a teroristickými organizacemi jako „brány do Evropy“?

 

Chtěl bych také zmínit základní povinnost ke které jsme byli voliči při volbách do Poslanecké sněmovny povinováni-jde primárně o  hájení zájmů České republiky a jejich občanů.

                                                                                           

Nedomnívám se, že je racionální a že je  absolutně v zájmu občanů naší země v tuto chvíli takovou dohodu přijímat,

 

René Číp, poslanec