Za Zdeňkem Začalem

02.06.2017 21:29

26. května 2017 zakončil svou pozemskou pouť dlouholetý člen strany a funkcionář městské stranické organizace soudruh RSDr. Zdeněk Začal (67let).

Znal jsem Zdeňka z dlouholeté spolupráce, vážil jsem si jeho skromnosti, poctivosti, důslednosti a úžasné pracovitosti. Získával si tím úctu a uznání lidí, se kterými spolupracoval, se stranickými funkcionáři, se zastupiteli městského obvodu Ostrava-Poruba i s vedením ostatních městských obvodů, s nimiž se setkával po mnoho let jako volební zmocněnec naší strany.

Znal jsem jeho hluboký vztah k rodině. Spolu s manželkou ve společném 48-ti letém soužití překonávali ruku v ruce úskalí života. Těšili se ze svých dětí, vnoučat a už i pravnoučat. Ve vztazích k rodině projevoval Zdeněk vzácný dar – nezapomínat na to, že politika je jen jednou ze stránek mnohavrstevného lidského žití a že vedle ní a nad ní jsou i věci další.

A poznal jsem Zdeňka jako charakterního člověka, který se nezpronevěřil našim ideálům. Charakterní člověk nemění své názory s ohledem na momentální výhodnost a podle nálad okolí. Proto i ve složité situaci po r. 1989 se plně zúčastnil politického života. V činorodé práci pokračoval až do vypuknutí těžké nemoci.

A tady jsem měl možnost sledovat jeho statečný boj s chorobou, které se nechtěl poddat. Žel, zákeřná nemoc byla silnější. Na Zdeňka Začala budeme vzpomínat s úctou, která se nenosí na klopě, ale v srdci.

Č  e  s  t    j  e  h  o    p  a  m  á  t  c  e

Milan Peša

Projev hluboké účasti nad odchodem Zdeňka Začala pozůstalým jménem MěV KSČM vyjádřili členové výkonného výboru v čele s předsedou s. Jakubkem, kteří se posledního rozloučení zúčastnili.